Kondoleansbrev till polska försvarsmakten

På måndagen skickade den svenska försvarsmaktsledningen ett kondoleansbrev till den polska försvarsmakten med anledning av den tragiska flygolyckan.

Brevet är undertecknat av överbefälhavare Sverker Göranson och delar ur den svenska försvarsmaktsledningen.