Intensiva dagar för ÖB

Under några dagar i slutet av april besökte överbefälhavaren general Sverker Göranson de cirka 500 svenska soldaterna i Afghanistan. Han mötte förbandet en disig morgon, direkt efter att fordonen från nattens insats rullande in på Camp Northern Lights.

Överbefälhavaren hade nyligen besökt sjömännen i Djibouti, Adenviken och han skickade varma hälsningar från dem. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Överbefälhavaren får en uppdatering på senaste läget i insatsområdet.
Överbefälhavaren får en uppdatering på senaste läget i insatsområdet. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Svenska och finska soldater lyssnar till ÖB som i sitt tal poängterade hur stolt han är över hur de löser sina uppgifter, trots stora utmaningar.
Svenska och finska soldater lyssnar till ÖB som i sitt tal poängterade hur stolt han är över hur de löser sina uppgifter, trots stora utmaningar. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Överbefälhavaren och chefen FS 18 besökte minnesstenarna på Camp Northern Lights.
Överbefälhavaren och chefen FS 18 besökte minnesstenarna på Camp Northern Lights. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Överbefälhavaren får en uppdatering på senaste läget i insatsområdet. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Svenska och finska soldater lyssnar till ÖB som i sitt tal poängterade hur stolt han är över hur de löser sina uppgifter, trots stora utmaningar. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Överbefälhavaren och chefen FS 18 besökte minnesstenarna på Camp Northern Lights. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten

– Jag har varma hälsningar med mig från våra sjömän i Djibouti, Adenviken, inledde ÖB när han mötte förbandet. Han poängterade hur stolt han är över hur förbandet i Afghanistan löser sina uppgifter, trots stora utmaningar. 

De operativa krav som möter vårt svenska bidrag till ISAF skiljer sig från de förhållanden som rådde när Sverige påbörjade sin insats i Afghanistan. Det har skett en ekonomisk utveckling, infrastrukturen har förbättrats och gränsövergången mot Uzbekistan fungerar bättre. De internationella säkerhetsstyrkorna, där vårt svenska förband ingår, arbetar för att skapa en säker miljö och förutsättningar för fri rörlighet för alla människor i området. Gör vi det skapas förutsättningar för andra aktörer att arbeta med återuppbyggnad och utveckling av den lokala förmågan.

Precis som i Djibouti fick ÖB kvittens på att det svenska förbandet verkar, syns och respekteras när han träffade en politisk företrädare från Afghanistan i samband med patrullering dagen innan. ÖB avslutade sitt besök med att säga:   – Helst skulle jag vilja vara med er hela tiden. År 2010 är vitalt för vår insats här.

ÖB hedrade även de som har stupat under sin tid i Afghanistan när han besökte minnesstenarna på Camp Northern Lights, tillsammans med överste Christer Tistam, förbandschef FS 18.