Information till Försvarsmaktsanställda på resa

Försvarsmakten har en tillfällig rutin för anställda som under tjänsteresa får ekonomiska problem, på grund av det rådande flygläget förorsakat av vulkanutbrottet på Island.

För Dig som tillhör något av FM förband utom FMLOG:

Begär förskott eller tillägg på tidigare förskott

 • Kontakta Lönekontoret på valfritt sätt:
  • Ring växeln: 0921-348000, begär handläggare för reseersättningar på ditt förband.
  • E-posta till: lonekontoret-boden-fmlog@mil.se
  • Faxa till: 0921-349098
 • Meddela uppgifterna: förband, namn, personnummerr, avresedatum och önskat belopp.
 • Lönekontoret faxar uppgifter till Nordea för utbetalning.
 • Spara alla kvitton för dina utlägg och redovisa snarast vid hemkomst.

För Dig som tillhör FMLOG:

Kontakta din chef och begär en extra utbetalning på din lön.

 • Meddela förband, namn, personnummer, belopp, bankens namn, clearingnummer, och kontonummer till bank. Chefen kontaktar lönekontoret på valfritt sätt:
  • Ring vxl: 0921-348000, begär handläggare för lönehandläggning på ditt förband.
  • Maila till: lonekontoret-boden-fmlog@mil.se
  • Faxa till: 0921-349098
 • Begärt belopp utbetalas till ditt konto och motsvarande belopp dras av på din lön nästkommande månad. Betrakta utbetalningen som ett tillfälligt ”lån”.
 • Spara alla kvitton för dina utlägg och redovisa snarast vid hemkomst i Prio. Res som vanligt. Prio Res genererar all kvittoersättning, traktamente etcetera.