Högt tempo på Brilliant Mariner

Visbykorvetternas första stora internationella övning, Brilliant Mariner, är i full gång. I Nordsjön och i vattnet runt danska och norska kusten har ett stort antal fartyg samlats.

HMS Helsingborg skyddar ett annat fartyg mot små snabba båtar Foto: Försvarsmakten/HMS Härnösand
Henrik Jonsson är fartygsingenjör på HMS Helsingborg
Henrik Jonsson är fartygsingenjör på HMS Helsingborg Foto: Försvarsmakten/HMS Härnösand
HMS Härnösand sätter full fart
HMS Härnösand sätter full fart Foto: Guy Toremans
Fartygen har bland annat övat kustbeskjutning
Fartygen har bland annat övat kustbeskjutning Foto: Försvarsmakten/HMS Härnösand
Henrik Jonsson är fartygsingenjör på HMS Helsingborg Foto: Försvarsmakten/HMS Härnösand
HMS Härnösand sätter full fart Foto: Guy Toremans
Fartygen har bland annat övat kustbeskjutning Foto: Försvarsmakten/HMS Härnösand

Brilliant Mariner är en stor Natoledd övning som genomförs årligen och syftar till att förbereda Nato marina snabbinsatstyrka för insatser. Som partnerskapsnation har svenska fartyg varit med i denna övning flera gånger tidigare. Övningen är ett viktigt steg mot att få Visbykorvetterna insatsklara under hösten 2010. Har ges möjlighet att öva med och mot kvalificerade flyg- och sjöstridskrafter från andra länder på det sätt som vi gör våra skarpa insatser, exempelvis utanför Libanon eller Somalia.

Alla stora övningar börjar med en hamnfas där de sista förutsättningarna gås igenom. Henrik Jonsson är fartygsingenjör på korvetten Helsingborg.

–Hamnfasen har varit viktig för att skapa kontakter mellan underhållsresurserna under övningen, en förutsättning för att skapa effektiva fartyg till sjöss.

Svenska officerare jobbar ombord på det norska stödfartyget Valkyrien under övningen och stödjer de svenska korvetterna med exempelvis bränsle eller reservdelar på precis samma sätt som en skarp operation fungerar.

Korvetterna Härnösand och Helsingborg har nu varit en dryg vecka till sjöss och rutinerna börjar sätta sig ordentligt ombord. Efter att, under den första veckan, ha gjort många kortare övningspass tillsammans med de andra enheterna i styrkan, har nu den avslutande fasen påbörjats. Under denna verkar fartygen i ett påhittat scenario som spelas upp för att skapa en realistisk övningsmiljö.

–För en luftförsvarsofficer är Brilliant Mariner en mycket intressant övning, säger Härnösands luftförsvarsofficer, Fredrik Olsson. Till exempel deltar det franska hangarfartyget Charles De Gaulle med sina flygplan. Även danska F-16 har deltagit i övningen. Vi har gjort många luftförsvarsövningar och vi har fått ett gott utbyte. Tyvärr har vulkanutbrottet på Island begränsat flygverksamheten i området.

Även på ytan har tempot varit högt med flertalet givande övningar, bland annat att kunna försvara fartyget mot små snabbgående motorbåtar samt koordinerade insatser med sjömålsrobot.

Under övningens första vecka genomförde Härnösand och Helsingborg en kustbeskjutningsövning på Danmarks västkust. Kustbeskjutning, eller NGS (Naval Gunfire Support), är oftast en indirekt form av eldgivning för att stödja landförband. Eldgivning och eldreglering leds av en observatör iland, en så kallad Forward Observer. NGS är en funktion som är ny i flottan i och med införandet av Visbykorvetterna. Skjutningen genomfördes på Oksboel övningsfält med danska Forward Observers. 

–Vi uppnådde goda resultat under skjutningen och visade att vi behärskar detta i en internationell miljö.” säger luftförsvarsofficeren Fredrik Ohlsson.

Sammantaget ger övningen fartygen ett mycket gott övningsutbyte och besättningarna har tagit ett stort steg framåt.

–Att samarbeta med fartyg från flera olika nationer på detta sätt är utmanande och utvecklar oss hela tiden, säger Härnösands stridsledningsofficer Fredrik Linder. Efter Brilliant Mariner väntar en välbehövlig ledighet för besättningarna, innan Härnösand och Helsingborg, under andra hälften av maj, går till Plymouth i Storbritannien för nästa stora utmaning i form av FOST (Flag Officer Sea Training). Där ligger fokus på att ytterligare samtrimma besättningarna och utveckla fartygens förmåga att göra insatser till sjöss. Allt för att fartygen senare i höst ska vara klara för mer avancerade insatser, antingen i närområdet eller längre bort. Sjöfartskydd i Adenviken, i likhet med Stockholm, Malmös och Trossös insats förra året, är bara ett exempel på uppgift som fartygen kan användas till.