HMS Östergötland på slutövning

Gotlandia har intagits av Gutebrigaden. På Gotska Sandön har både luft- och sjömålsrobotar utplacerats. Nynäshamn och Oxelösund har utsatts för sabotage. Allt talar för en invasion av Gotlandia från havet. Uppdrag: HMS Östergötland ska efter förberedande övningar genomföra dold förflyttning till Gotska Sandön för att ilandsätta specialförband. Därefter ska Östergötland genomföra inträngning på norra Gotland.

Vakthavande vid periskopet. Foto: Erik Ahlquist/Försvarsmakten
Delar av den svenska besättningen i mässen.
Delar av den svenska besättningen i mässen. Foto: Erik Ahlquist/Försvarsmakten
HMS Östergötland.
HMS Östergötland. Foto: Erik Ahlquist/Försvarsmakten
Personal i tornet.
Personal i tornet. Foto: Erik Ahlquist/Försvarsmakten
Delar av den svenska besättningen i mässen. Foto: Erik Ahlquist/Försvarsmakten
HMS Östergötland. Foto: Erik Ahlquist/Försvarsmakten
Personal i tornet. Foto: Erik Ahlquist/Försvarsmakten

Orderuttaget sker i Karlskrona den 8 mars klockan 07.30. Klockan 11.00 löper HMS Östergötland ut på slutövning med sina singaporianska elever. Scenariot som utspelar sig kring Gotland är stort och omfattande och kräver en noggrann planering av både elever, lärare och ubåtsledning.

Övningen är en del inom Northern Lights (NoLi) som är namnet på den utbildning som genomförs vid Ubåtsflottiljen med elever från Republic of Singapore Navy (RSN). Utbildningen syftar till att utbilda två singaporianska ubåtsbesättningar på ubåt typ Södermanland. Utbildningen har pågått sedan 2007 och under förra året examinerades den första besättningen. Denna väntar nu i Karlskrona på att starta provturerna med RSS Archer som är den före detta svenska ubåten HMS Hälsingland.

Under veckorna 10 och 11 genomförde den andra besättningen sin slutövning, Hell Weeks, enligt scenariot ovan. Övningen syftade till att kontrollera utbildningsstatusen på besättningen mot de ställda kraven. Näst intill alla förberedelser har genomförts av eleverna på egen hand med stöd från sina svenska lärare.

Direkt efter losskastning genomfördes brandövningar och senare även torpedskjutningar. När dessa övningar var klara startade scenariot. Efter en dold förflyttning upp till Gotska Sandön genomfördes utslagningen av de fingerade fientliga robotbatterierna. Därefter gick övningen vidare med en rekognosering och därefter en spelad minering av vattnet runt norra Gotland.

På väg söder ut igen uppstår dock ett allvarligt problem då kocken ombord blir sjuk. Efter ett dygn kallas helikopter till platsen och lyfter den sjuke för behandling i land.

Ombord finns det 30 man, 24 singaporianska elever och sex svenska lärare. Under middagarna serveras såväl raggmunk som sweet and sour prawn with rice. Det är kanske framför allt då som kulturerna möts.