HMS Carlskrona passerade Suezkanalen

HMS Carlskrona stävar vidare mot de pirathärjade farvattnen utanför Somalias kust. Nyligen passerades Suezkanalen och fartyget befinner sig under påskveckan i Röda havet.

HMS Carlskrona i Suezkanalen. Den vita, tillfälligt monterade, anordningen längst förut är en speciellt anpassad strålkastare som nattetid lyser upp båda sidorna av kanalen samtidigt. Foto: Joakim Svensson/Försvarsmakten
Fartygschefen tillika chefen ME 02 Håkan Nilsson, till vänster, samspråkar på bryggvingen med blivande Force commander Jan Thörnqvist
Fartygschefen tillika chefen ME 02 Håkan Nilsson, till vänster, samspråkar på bryggvingen med blivande Force commander Jan Thörnqvist Foto: Joakim Svensson/Försvarsmakten
Fartygschefen tillika chefen ME 02 Håkan Nilsson, till vänster, samspråkar på bryggvingen med blivande Force commander Jan Thörnqvist Foto: Joakim Svensson/Försvarsmakten

Före passagen av Suezkanalen gjordes ett stopp i Alexandria för bunkring. Besättningen fick då möjlighet att gå i land och några passade på att besöka de kända pyramiderna i Giza utanför Kairo.

Den extra personal som hjälpt besättningen med övningar och utbildningar lämnade fartyget, samtidigt som delar av det svenskledda styrkehögkvarteret klev ombord. De nyanlända stabsofficerarna var av blandad nationalitet; sexton svenskar och en från vardera Finland, Norge, Spanien och Storbritannien. Detta gäng gör nu de sista förberedelserna i sin blivande ledningscentral ombord. Först efter påsk, när de sista elva EU-officerarna gått på i Djibouti, kommer det att bli ett fulltaligt Force Headquarters (FHQ) för Eunavfor ombord på HMS Carlskrona.

Magnus Lüning från Marinens taktiska stab (MTS) samlade hela besättningen på helikopterdäck i Alexandria:
– Tack vare ert stora engagemang för uppgiften och er goda inlevelse i övningarna har ni trots stor tidspress lyckats mycket bra så här långt. Jag kommer nu att meddela marininspektören att ni är redo för insats.

Suezkanalen

Suezkanalen passerades i sällskap av många handelsfartyg vilka utgör en del av det, för hela världen, livsviktiga handelsflödet. Med stor sannolikhet har den dator du just nu nyttjar passerat genom Suezkanalen. Därför är det en angelägenhet för hela världen att handelsflödet ”på köl” inte störs.
– En deluppgift för ME02 är således att skydda handelsfartyg från piratangrepp. Behovet av denna uppgift blir väldigt påtaglig när vi ser de stora ansamlingarna av handelsfartyg i bägge ändar av Suezkanalen, säger fartygschefen Håkan Nilsson.

Röda havet

Trots att man, enligt en känd visa, inte ska bli röd av Röda havet så är det några i besättningen som kan vittna om motsatsen. Detta på grund av att de har vistats i den starka solen något för länge.

Dagliga övningar gör att besättningen nu känner sig mogen att ta sig an uppgiften, det vill säga att skydda World Food Programs (WFP) mattransporter till Somalias svältande befolkning.