Gammalt svenskt krigsfartyg återfunnet

Linjeskeppet Dygden, ett av Sveriges då främsta krigsfartyg, exploderade utanför Karlskrona 1793 och har sedan dess legat glömd på havets botten. Nu är hon återigen lokaliserad med hjälp av röjdykarfartyget HMS Sturkö, vars dykare också dykt på vraket.

Röjdykarfartyget HMS Sturkö lokaliserade Dygden med sin sonar Foto: Peter Nilsson/Kockums
Närbild på Dygdens spant tagen av HMS Sturkös röjdykare
Närbild på Dygdens spant tagen av HMS Sturkös röjdykare Foto: Försvarsmakten/HMS Sturkö
Närbild på Dygdens spant tagen av HMS Sturkös röjdykare Foto: Försvarsmakten/HMS Sturkö

Svenska marinens minröjningsfartyg är experter på att leta efter föremål under vattnet. Genom åren har hundratals minor och annan ammunition oskadliggjorts, både i Baltikum men även i svenska vatten. Under de båda världskrigen fälldes
165 000 minor i Östersjön och bedömningen är att åtskilliga av dessa ligger kvar på botten.

Marinen får ofta frågor från museér om att hjälpa till att lokalisera vrak under vattnet. Ibland finns möjlighet att hjälpa till inom ramen för ordinarie verksamhet och så var fallet här.

– Våra dykare behövde underhålla sin dykkompetens och därför passade Marinmuseums förfrågan bra, säger Ola Sahlin som är fartygschef på HMS Sturkö.

Vraket efter Dygden ligger djupt nersjunket i dyn i Karlskrona skärgård, endast fartygets skelett (spanten) sticker upp. Sikten är ganska dålig vid vrakplatsen enligt dykofficer Martin Blomqvist:

– Sikten varierar från ibland några meter, till stundtals bara en decimeter vilket gör det svårt att få en överblick över vraket.

Enligt museiintendent Hans Lineskär är Dygden ovanlig, hon är det enda av skeppskonstruktören Fredrik Henrik af Chapmans linjeskepp som finns kvar i svenska vatten. Omständigheterna som fick henne att förlisa är också viktiga i sammanhanget.
– Alla andra 1700-talsvrak i Karlskronas skärgård är tömda på innehåll eftersom de sänktes medvetet för att skapa avspärrningar och hinder under vattenytan.  Dygden var däremot ett fullt utrustat örlogsskepp när hon sjönk. Därför bör det finnas en hel del föremål och även kvarlevor efter omkomna besättningsmän i vraket, säger Hans Lineskär.