Fransk fregatt hälsade svenskarna välkomna

Den blivande svenske chefen för EU:s flottstyrka utanför Somalia, flottiljamiral Jan Thörnqvist, hälsades välkommen till Adenviken av chefen för den franska ”stealthfregatten” La Fayette. Kommendörkapten Eric Delepoulle visade upp sitt högteknologiska fartyg för amiralen och några ur hans stab, på redden utanför Djibouti.

Den franske fartygschefen Eric Delepoulle, flottiljamiral Jan Thörnqvist (t vä) och kommendörkapten Anders Larsson (t hö). Foto: Anders Larsson/Försvarsmakten
Blivande Force Commander Jan Thörnqvist blir visad en fransk Panther-helikopter ombord på fregatten La Fayette.
Blivande Force Commander Jan Thörnqvist blir visad en fransk Panther-helikopter ombord på fregatten La Fayette. Foto: Anders Larsson/Försvarsmakten
Blivande Force Commander Jan Thörnqvist, på bryggan ombord den franska fregatten La Fayette, i diskussion med fartygschefen Eric Delepoulle.
Blivande Force Commander Jan Thörnqvist, på bryggan ombord den franska fregatten La Fayette, i diskussion med fartygschefen Eric Delepoulle. Foto: Anders Larsson/Försvarsmakten
Jan Thörnqvist på väg i 40 knop i en RHIB. Som tidigare röjdykare njuter han här av att vara väldigt nära ”sitt rätta element”.
Jan Thörnqvist på väg i 40 knop i en RHIB. Som tidigare röjdykare njuter han här av att vara väldigt nära ”sitt rätta element”. Foto: Anders Larsson/Försvarsmakten
Blivande Force Commander Jan Thörnqvist blir visad en fransk Panther-helikopter ombord på fregatten La Fayette. Foto: Anders Larsson/Försvarsmakten
Blivande Force Commander Jan Thörnqvist, på bryggan ombord den franska fregatten La Fayette, i diskussion med fartygschefen Eric Delepoulle. Foto: Anders Larsson/Försvarsmakten
Jan Thörnqvist på väg i 40 knop i en RHIB. Som tidigare röjdykare njuter han här av att vara väldigt nära ”sitt rätta element”. Foto: Anders Larsson/Försvarsmakten

HMS Carlskrona hade knappt kommit in i Djibouti förrän en av fartygets två RHIB – snabbgående liten båt – sänktes ner. I RHIB:en satt bland annat Jan Thörnqvist som nästa onsdag tar över som styrkechef, Force Commander, för EU:s flottenhet utanför Somalia (EU NAVFOR). Efter en kort färd ut i Adenviken kom man till målet, den franska fregatten La Fayette, där kommendörkapten Eric Delepoulle hälsade välkommen.

Under besöket ombord fick amiral Thörnqvist och hans medarbetare en uppdatering på läget i Adenviken och även mera specifikt vilka förmågor den franska fregatten La Fayette kunde erbjuda i kampen mot sjöröveriet. En av La Fayettes fördelar är att hon kan medföra helikopter ombord och även har en hangar. Dessutom är hon, precis som de nya svenska korvetterna av Visby-klass, byggd enligt den så kallade Stealth-principen. Den innebär att konstruktion, material, form och färg begränsar fartygets så kallade signaturer – akustik, magnetik, synlighet på radar med mera. Fartyget blir alltså svårare att upptäcka på avstånd.

Den 14 april lämnar det nuvarande italienska ledningsfartyget över ansvaret för Operation Atalanta till den sverigeledda EU-staben ombord HMS Carlskrona. EU-flottstyrkan, EU NAVFOR, har till huvuduppgift att skydda World Food Programmes (WFP) hjälpsändningar in till Somalias ca 1,6 miljoner internflyktingar. Därtill skall man skydda AMISOMs (Afrikanska Unionens fredsfrämjande styrka) sjötransporter till och från Somalia, skydda känslig civil sjöfart, övervaka fiskeriaktiviteter samt kunna ingripa mot sjöröveri.