Från modell till fullskaligt bygge

Ingenjörkompaniets maskinpluton har under det här utbildningsåret många strängar på sin lyra. Förutom utbildningen på plutonens maskiner och fordon genomförs under våren även utbildning på Krigsbro 4. Nu senast på bataljonsövningen i Lomben då dessutom tillfälle till samövning gavs när huvuddelen av pansarbataljonens kompanier passerade över plutonens förbindelse.

En dumper ur regementets trosskompani leds över förbindelsen av soldaten Simon Silfvenius. Foto: Mats-Einar Wallin/Försvarsmakten
Mats-Einar Wallin förklarar vikten av att ha rätt längd på nosen vid lansering med hjälp av en kompaniets bromodell i skala 1:10.
Mats-Einar Wallin förklarar vikten av att ha rätt längd på nosen vid lansering med hjälp av en kompaniets bromodell i skala 1:10. Foto: Försvarsmakten
Första bygget över plutonens nybyggda broläge i slutet av januari.
Första bygget över plutonens nybyggda broläge i slutet av januari. Foto: Mats-Einar Wallin/Försvarsmakten
Plutonen packar och lastar den flygtransportabla bron efter brytningen under bataljonsövningen i mars.
Plutonen packar och lastar den flygtransportabla bron efter brytningen under bataljonsövningen i mars. Foto: Mats Einar Wallin/Försvarsmakten
Mats-Einar Wallin förklarar vikten av att ha rätt längd på nosen vid lansering med hjälp av en kompaniets bromodell i skala 1:10. Foto: Försvarsmakten
Första bygget över plutonens nybyggda broläge i slutet av januari. Foto: Mats-Einar Wallin/Försvarsmakten
Plutonen packar och lastar den flygtransportabla bron efter brytningen under bataljonsövningen i mars. Foto: Mats Einar Wallin/Försvarsmakten

Utbildningen på Krigsbro 4 startade i slutet av januari i ingenjörkompaniets nya modellkammare. Först avhandlades teori kring broförslag och broslagning varefter en bro byggdes av modellmateriel för att förevisa broslagningens principer praktiskt.

Under de kommande veckorna genomfördes ett antal brobyggen med fullskalig materiel. Där testades olika varianter av nosar och bärighetskonstellationer vid varierade förhållanden. Byggena genomfördes vid det broläge som iordningställts under plutonens maskinutbildning, endast ett stenkast från kasernområdet.

Helhetsbild
Under den andra bataljonsövningen i mars byggdes och bröts bron fältmässigt med en av ingenjörkompaniets två flygtransportabla brosatser. Den utbyggda bron nyttjades sedan av pansarbataljonen vid omgrupperingarna mellan Lombens skjutfält och Grubbnäsudden. Detta gav plutonens soldater en helhetsbild hur förbindelser kan skapa nya förutsättningar inom ett bataljonsområde.

Nu ser plutonen fram mot övningen Vintersol som genomförs den 19-25 april då fler tillämpade byggen väntar.