Försvarsmakten syntes i stan

Försvarsmakten respekteras, syns och verkar. Och syntes gjorde förbanden i Eksjö garnison när Garnisonens dag genomfördes mitt i stan en strålande vårlördag. Ing 2 och Swedec valde att förlägga besöksdagen till Eksjös centrum och fick ett par tusen besökare.

Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Ingenjörsoldaten Daniel Lindhén från Norrköping visar sin syster vapnet.
Ingenjörsoldaten Daniel Lindhén från Norrköping visar sin syster vapnet. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Hunden Atlas från Swedec visade sina färdigheter i ammunitionssök.
Hunden Atlas från Swedec visade sina färdigheter i ammunitionssök. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Det fanns även tid till lite avskildhet under Garnisonens dag.
Det fanns även tid till lite avskildhet under Garnisonens dag. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Ingenjörsoldaten Daniel Lindhén från Norrköping visar sin syster vapnet. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Hunden Atlas från Swedec visade sina färdigheter i ammunitionssök. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Det fanns även tid till lite avskildhet under Garnisonens dag. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten

Till besöksdagen var anhöriga till soldaterna på Ing 2, de som tidigare gjort värnplikten i Eksjö och allmänheten inbjudna. Det var många som antog inbjudan och kom för att träffa sin soldat och för att se och lära mera om försvaret och om fältarbetsförbanden.

Vid invigningsceremonin på stora torget medverkade förutom Hemvärnets Musikkår i Eksjö också traditionsföreningarna Smålands Karoliner och Smålands Husarer. Garnisonschefen, överste Tommy Karlsson, välkomnade besökarna och beskrev kort verksamheten i garnisonen och Försvarsmaktens framtidsplaner i Eksjö. Bland annat berättade garnisonschefen om målsättningen att om fem år ha ökat personalstyrkan vid Ing 2 med 350 anställda soldater.

Under dagen kunde besökarna flanera i de båda utställningsområdena som byggts upp. De fick själva prova både simulatorskjutning med pansarskott och minsökning. Att klättra upp och sätta sig vid ratten eller spakarna på något av alla de fordon och maskiner som fanns på plats var ett uppskattat inslag. De vapen- och ammunitionssökande hundarnas arbete var också något som fångade mångas intresse.

I rekryteringstrailern som fanns på plats hade garnisonens rekryterare stundom hektiskt med att svara på frågor och att informera om framtida utbildningar och möjligheter till anställning.
Anhöriga ville veta mera om det soldaten berättat om hemma och ungdomar och tidigare värnpliktiga ville veta mer om vad en anställning som soldat eller officer egentligen innebär.

Att en kokgrupp från Jönköpings Hemvärnsbataljon fanns på plats gladde många besökare. Hos fältkoket serverades både den klassiska ärtsoppan och en något mera modern fältlunch i form av grillade hamburgare.

Garnisonen genomförde besöksdagen i samarbete med Eksjö kommun och Svensk Handel i Eksjö. Butikerna hade extra öppet och från en scen som Ing 2 byggt på torget var det under eftermiddagen både allsång och modevisning.