Forskning på vårens is

Försvarsmaktens vinterenhet i Boden har under veckan efter påsk deltagit i ett isforskningsprojekt. Projektet leds av Luleå tekniska universitet, LTU, tillsammans med Northern research institute. Forskningen går ut på att öka kompetensen vad gäller kallt klimat och ismekanik. Projektet kommer att pågå i minst 5 år.

På isen riggas en teststation upp för att belasta och mäta isen. Foto: Erik Hansson, Försvarsmakten
Doktor Lennart Fransson borrar med iskärneborren för att få upp ett isprov.
Doktor Lennart Fransson borrar med iskärneborren för att få upp ett isprov. Foto: Erik Hansson, Försvarsmakten
Isprov där belastningsskadorna i isen studeras.
Isprov där belastningsskadorna i isen studeras. Foto: Erik Hansson, Försvarsmakten
Fordon ur ingenjörkompaniet trafikerar en isväg på Luleå älv som avslutning på en iskurs som genomfördes i februari.
Fordon ur ingenjörkompaniet trafikerar en isväg på Luleå älv som avslutning på en iskurs som genomfördes i februari. Foto: Jonas Skär/Försvarsmakten
Doktor Lennart Fransson borrar med iskärneborren för att få upp ett isprov. Foto: Erik Hansson, Försvarsmakten
Isprov där belastningsskadorna i isen studeras. Foto: Erik Hansson, Försvarsmakten
Fordon ur ingenjörkompaniet trafikerar en isväg på Luleå älv som avslutning på en iskurs som genomfördes i februari. Foto: Jonas Skär/Försvarsmakten

Vid Försvarsmaktens vinterenhet finns det kompetens kring människan och materiel i kalla klimat samt is. Detta i kombination med ett mycket långvarigt samarbete med universitet gör att den aktuella isforskningen är ett av flera återkommande projekt. Inom Norrbottens regemente finns nu 16 ingenjörofficerare som under de senaste åren har utbildats till specialister inom ämnet is. Detta då ingenjörkompaniet i Boden varje år arbetar på isbelagda vattendrag med isvägar, upptagning av isrännor för flytande broar och färjor samt dyktjänst vintertid.

Försämrad hållfasthet

Nu efter påsken har samarbetet genomförts ute på ett 52 centimeter tjockt istäcke på Luleå älv där isens bärighet detaljstuderats och omfattande mätningar gjorts.
– För att beräkna islaster och isens bärförmåga krävs kännedom om isens hållfasthet. För is som närmar sig smältpunkten så här på våren försämras skjuvhållfastheten och genomstansning och skjuvbrott sker vid belastning. Iskristallerna börjar glida längs kristallgränserna som är vertikala i kärnis, berättar Lennart Fransson, teknologie doktor i ismekanik vid Luleå tekniska universitet.
– Sedan tidigare känner vi böjhållfasthetens för is betydligt bättre än skjuvhållfastheten och vi har därför prövat en ny försöksmetodik för att enkelt bestämma rådande skjuvhållfasthet. Provet går till så att en cirkulär så kallad stämp trycks ner med domkraft och en mothållsbalk. En mer systematisk uppföljning av isens skjuvhållfasthet kommer att genomföras under nästa vintersäsong, fortsätter Lennart Fransson.

Tydliga svar

Försvarsmakten har många års erfarenhet av arbeten på isbelagda vattendrag och har under veckan bistått ute på isen med sågning av spår för att kunna montera mätutrustning i isen. Många av forskningsresultaten påverkar direkt Försvarsmaktens verksamhet. Några exempel är säkerhetsbestämmelser, ny isrekognoseringsutrustning och inte minst utbildning.
– När isarna börja bli riktigt dåliga kan vi tydligt se hur olika belastning påverkar isen. Detta gör att vi får en djupare kunskap om hur materialet is uppträder och detta används i vår utbildning av specialister, avslutar kapten Erik Hansson, projektledare för fältarbeten vid Försvarsmaktens vinterenhet.

Skjuvhållfasthet:
Hållfasthet mot kraft som ger skjuvning.

Skjuvning, eller skjuvtöjning, är en deformation utan volymändring. Den definieras som vinkeländringen skapad av deformationen.