Force Commander besökte Logistikbataljonen

Nordic Battlegroups chef, Force Commander, Brigadgeneral Stefan Andersson, upplevde logistikbataljonens arbete på nära håll under den fältövning som utgör första skedet i sommarens övningsserie.

"Er motivation och positiva anda inger ett stort förtroende", sade Brigadgeneral Stefan Andersson. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
NBG:s två högsta chefer Force Commander, Stefan Andersson och hans ställföreträdare Juha Vauhkonen hos kirurgitroppen.
NBG:s två högsta chefer Force Commander, Stefan Andersson och hans ställföreträdare Juha Vauhkonen hos kirurgitroppen. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
Sjukvårdaren, Vicekorpral Elin Boqvist, berättade för Force Commander om varför hon och hennes kamrater i ambulansplutonen sökt till NBG.
Sjukvårdaren, Vicekorpral Elin Boqvist, berättade för Force Commander om varför hon och hennes kamrater i ambulansplutonen sökt till NBG. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Niclas Wetterberg är chef för Logistikbataljonen.
Överstelöjtnant Niclas Wetterberg är chef för Logistikbataljonen. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
NBG:s två högsta chefer Force Commander, Stefan Andersson och hans ställföreträdare Juha Vauhkonen hos kirurgitroppen. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
Sjukvårdaren, Vicekorpral Elin Boqvist, berättade för Force Commander om varför hon och hennes kamrater i ambulansplutonen sökt till NBG. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Niclas Wetterberg är chef för Logistikbataljonen. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten

Force Commander anlände under onsdagen till bataljonens grupperingsplats strax utanför Skövde där han hälsades välkommen av bataljonchefen, Överstelöjtnant Niclas Wetterberg. 

En grupperad logistikbataljon är en imponerande syn, både till storlek och verksamhet. På bataljonens stora camp hanteras all mat, materiel repareras och tunga transporter organiseras. Här packas, lagerhålls och distribueras all gemensam materiel, från toalettpapper och ammunition till terrängbilsmotorer och lastbilsdäck. Allt som behövs för att stridsgruppens 2100 soldater skall kunna lösa sina uppgifter.
I bataljonen ingår även de två stora fältsjukhus som utgör en grundläggande trygghet för soldaterna i fält. En briefing i ledningstältet var Force Commanders start på besöket. Här gav bataljonsledningen en kort överblick över bataljonens arbetsläge:
–Att omgruppera en logistikbataljon är en omfattande verksamhet och därför har
vi redan nu börjat rekognosera och förgruppera materiel i Skåne inför sommarens stora övningar berättar bataljonchefen, Niclas Wetterberg.

Stefan Andersson besökte sedan bland annat vattenreningstroppen där han tillsammans med sin ställföreträdare, den finske Kommendören Juha Vauhkonen, provsmakade en kopp renat vatten taget direkt från ett dagvattendike. En visning av bataljonens 1440 kubikmeter stora lagertält hanns med innan det var dags för Force Commander att äta lunch i det fria tillsammans med sina soldater.

Kirurgitroppen är alltid ett uppskattat besöksobjekt eftersom detta är en mycket viktig och kvalificerad resurs. Utrustningen i de två fältsjukhusen är av högre teknisk nivå än vad som finns hos många civila sjukhus. Stefan Andersson fick en visning av troppens grupperingsplats och tog sig som vanligt tid att samtala med soldaterna.

Vicekorpral Elin Boqvist är värnpliktig sjukvårdare i ambulansplutonen och har valt att söka till Nordic Battlegroup. På frågan från Force Commander om varför hon sökt befattningen är svaret tydligt:
–De flesta i plutonen har sökt NBG. Vi har en så intressant tjänstgöring och framför allt så bra sammanhållning att det känns naturligt att fortsätta tillsammans. Ett skönt gäng som man inte vill lämna helt enkelt, säger Elin Boqvist.

Bataljonchefen, Niclas Wetterberg, belyste hur viktigt det är att ta tillvara på soldaternas höga motivation på ett långsiktigt sätt:
–Under beredskapsperioden exempelvis skall vi använda simulatorträning och andra hjälpmedel för att behålla motivationen och intresset, säger Wetterberg.

Force Commander summerade sin dag i Skaraborg:
–Den fina kamratskap och positiva anda jag sett här hos logistikbataljonen inger ett stort förtroende och jag ser fram emot att få träffa er igen under kommande övningar.