Förändringar i sikte

De många och stora förändringar som Försvarsmakten är på väg att genomgå genomsyrade det besök som sex av Hallands riksdagsledamöter och Hallands landshövding gjorde vid Halmstads garnison.– Vi behöver en god kommunikation mellan förband och politiker, sa Hans Hoff (S), och vi behöver få korrekt information för att vi ska kunna bemöta rykten och felaktiga påståenden.

Lars Gustafsson, Magdalena Streijffert och Henrik von Sydow fick en demonstration av robotsystem 23 av Joakim Jonsson. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Alf Eriksson och Jennie Nilsson studerade Dan Anderssons Ak5 på nära håll.
Alf Eriksson och Jennie Nilsson studerade Dan Anderssons Ak5 på nära håll. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Alf Eriksson och Jennie Nilsson studerade Dan Anderssons Ak5 på nära håll. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten

Det var två år sedan de halländska riksdagsledamöterna senast besökte garnisonen, och mycket hade hänt sedan senast. Lv 6 stf regementschef Ove Tirud inledde med en beskrivning av hur garnisonen påverkas av den nya frivilliga soldatrekryteringen, som innebär att garnisonen om några år har cirka 1300 anställda, och kommer att rekrytera uppåt 350 soldater per år. Han pekade på Halmstad och Halland som en attraktiv plats att leva och bo på, med goda kommunikationer, fin boendemiljö, många utbildningsmöjligheter och en varierad arbetsmarknad.
– Detta kommer att bli en stor fråga i nästa försvarsbeslut, sa han. Försvarsmakten måste finnas på orter där många människor vill bo. Vi måste kunna öva där vi finns, och vi måste kunna rekrytera dit där vi finns.
– Det handlar väl inte minst om vad som kommer efteråt, kommenterade landshövding Lars-Erik Lövdén, att här finns en högskola och en bra möjlighet att gå ut i arbetslivet efteråt.

Hans Hansson, chef för Militärhögskolan Halmstad, redogjorde för hur utbildningar och karriärvägar ser ut i Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem och hur Militärhögskolan Halmstad kan komma att påverkas av utvecklingen mot så kallade utbildningscentrum för de olika arenorna: sjö, luft, mark, ledning, logistik och und/säk.
Slutligen handlade det om Lv 6 och Hallands hemvärn, och det blev också en visning av luftvärnets sensorer och eldenheter som stod uppställda efter helgens övning.
– Det är viktigt för oss att få en lägesbild inom de olika viktiga verksamheter som finns i länet, sa Lars Gustafsson (KD).
Alf Eriksson konstaterade att mycket brukar vara sig likt mellan besöken vid garnisonen, men att det den här gången kändes som ett helt nytt läge:
– Nu blir ju utbildningsläget beroende av att människor vill söka sig till Försvarsmakten, och dit där Försvarsmakten finns.