Folkpartiet ser viktig roll för luftvärnet

När folkpartiets försvarspolitiske talesman, Allan Widman, besökte Halmstads garnison pekade han särskilt på vikten av luftvärn i det territoriella försvaret.– Markbaserat luftvärn är en omistlig del av försvaret, sa han i ett pressmeddelande i samband med besöket.

Allan Widman tryckte särskilt på vikten av markbaserat luftvärn i samband med sitt besök vid Lv 6 och Halmstads garnison. Foto: Selma Sedelius / Försvarsmakten

Allan Widman fick under besöket genomgångar av vad det nya insatsförsvaret med stående och kontrakterade förband får för konsekvenser vid garnisonen i Halmstad, och vilka möjligheter Försvarsmakten ser till samverkan med kommun, högskola, näringsliv med flera för att bygga det nya systemet.
Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, beskrev skolans nuvarande och framtida uppgifter i teknisk utbildning, funktionsutveckling och teknisk tjänst i insatser. FMTS internationella uppdrag ägnades särskild uppmärksamhet.
Luftvärnets förmåga kopplat till materielsystemen var en annan viktig fråga.
– Vad är vårt luftvärn avsett för? frågade ställföreträdande regementschef Ove Tirud retoriskt. Vi ska skydda objekt eller förband och genom det uppnå operativa effekter för det samlade försvaret. Våra system hänger ihop och kompletterar varandra. Lyfter vi ut ett system, får vi en lucka i försvaret.

Viktig del i luftförsvaret

Ove Tirud konstaterade att ett bra luftvärn också gynnar flygvapnet och att de båda har ett gott samarbete när det gäller luftläget och samordning av luftrummet. Detta bekräftades även av Allan Widman:
– Vi i Folkpartiet liberalerna vill att den territoriella försvarsplaneringen återupptas. Det var länge sedan Försvarsmakten konkret planerade för ett försvar av Sverige. En sådan verksamhet kommer återigen att peka på markbaserat luftvärn som en viktig del i vårt samlade luftförsvar.

Allan Widman kommenterade inte något av luftvärnets nuvarande materielsystem, men konstaterade att det markbaserade luftvärnet har en central uppgift i försvaret:
– Markbaserat luftvärn är uthålligt och robust. Det är nödvändigt för t.ex. försvaret av Gotland och har därmed en avgörande betydelse för försvaret av Sverige. 
– Det var ett bra och givande besök, sa ställföreträdande regementschef Ove Tirud. Det är glädjande att Allan Widman och folkpartiet delar vår syn på luftvärnets betydelse, och bejakar det goda samarbete vi har med flygvapnet inom luftarenan.