FN hedrar SWEDINT med utbildningscertifikat

SWEDINT har av FN tilldelats utbildningscertifikat för sin United Nations Staff Officers Cource (UNSOC) vilket är ett erkännande för SWEDINT som kursarrangör och skola. Det var den 8 mars i år som Förenta nationernas avdelning för fredsbevarande operationer (DPKO) utfärdade “Certificate of Training Recognition” till SWEDINT.

Överste Thomas Karlsson, chef för SWEDINT, visar stolt upp certifikatet tillsammans med kollegan major Bengt-Åke Folkeson. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten
Det inramade certifikatet från FN hänger nu på SWEDINT.
Det inramade certifikatet från FN hänger nu på SWEDINT. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten
SWEDINTS:s UNSOC-kurs förbereder deltagarna och ger god förståelse för hur FNs fredsbevarande verksamhet bedrivs.
SWEDINTS:s UNSOC-kurs förbereder deltagarna och ger god förståelse för hur FNs fredsbevarande verksamhet bedrivs. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten
Det inramade certifikatet från FN hänger nu på SWEDINT. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten
SWEDINTS:s UNSOC-kurs förbereder deltagarna och ger god förståelse för hur FNs fredsbevarande verksamhet bedrivs. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten

Det officiella utbildningscertifikatet från DPKO bekräftar att SWEDINTs förberedandekurs innehåller relevant undervisning och träning inför fredsbevarande uppdrag inom FNs uppdrag, samt att kursen omfattar lämplig kursmaterial.

– Detta är ett formellt erkännande från DPKO att UNSOCs innehåll och mål överensstämmer med den senaste standarden för FN fredsbevarande missioner, berättar överste Thomas Karlsson, chef för Swedish Armed Forces International Centre, SWEDINT. Han avslutar:
- Vi är mycket glada över det här erkännandet!

SWEDINT har en lång tradition och är väl etablerade på den internationella arenan. Sverige har tagit aktiv del i fredsbefrämjande missioner sedan 1948 och bildade ett Training Centre för Peace Support Operations (PSO) redan 1961.

– Vår UNSOC-kurs förbereder deltagarna och ger god förståelse för hur FNs fredsbevarande verksamhet bedrivs och hur man som stabsofficer ska hantera situationer i fredsbefrämjande missioner, säger major Håkan Larsson, kursföreståndare UNSOC vid SWEDINT.

Cirka 9000 anställda tjänstemän, yngre officerare, stabsförband, polisen, Röda korset delegater, valobservatörer, räddningspersonal och frivilligorganisationer från mer än 125 länder har hittills fått utbildning och träning vid SWEDINT. Omkring 45-50 NATO/PfP-, FN- och andra kurser att genomföras under 2010, med cirka 800-900 elever från försvarsmakter, polismyndigheter, det civila samhället och statliga organisationer förväntas delta.