Flytten till flottiljområdet har startat

Nu har Militärhögskolans flytt från lokalerna i gamla Vårdskolan inletts. Först ut att flytta är FMLOPE:s sex medarbetare som flyttar in på flottiljområdet.

– Det känns bra, säger Niclas Ljung, på FMLOPE (Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet). Byggnaden är nyrenoverad och det är ljust och fräscht här.

Militärhögskolans elevvolymer har minskat de senaste åren, vilket innebär att skolans verksamhet nu åter kan få plats i garnisonens egna lokaler – en rationalisering som sparar pengar åt Försvarsmakten. Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) som idag finns på flottiljområdet får tränga ihop några av sina verksamheter som en konsekvens av flytten.  Militärhögskolans enheter nu får sitta utspridda på flottiljområdet istället för samlat, som tidigare.

– Det är bra för oss att vi kommer till ett ställe med så mycket olika verksamheter som FMTS  har, säger Sophie Fredén. Och som dessutom arbetar försvarsmaktsgemensamt precis som vi.

Under våren och sommaren kommer resten av Militärhögskolans enheter att flytta in i tur och ordning i olika byggnader på flottiljområdet.