Flygövning över landsgräns

På måndag den 3:e maj startar flygövningen Arctic Fighter Meet 2010. En flygövning som i år sker med F 21 i Luleå som bas och genomförs tillsammans med Finland och för första gången även Norge. Övningen pågår fram till och med den 7:e maj och är ett ytterligare steg i samarbetet mellan de nordiska grannländerna.

Nordiskt samarbete mellan flottiljerna i norra Sverige, Norge och Finland sker mellan 3:e och 7:e maj. Foto: Louise Levin

I januari träffades divisionscheferna för att diskutera och planera hur samarbetet mellan de nordligaste flottiljerna i Sverige, Norge och Finland ska se ut i år. Grunden för samarbetet finns i ett Cross Border-avtal från 2009 som alla parter har skrivit på. Detta avtal medger att det är möjligt att starta från sin respektive hemmabas mötas i luftrummet ovanför länderna, genomföra flygövningar för att sedan återvända till sin hemmabas.

Under 2010 är det planerat ett flertal övningstillfällen mellan minst två av länderna och Arctic Fighter Meet, AFM, är ett av åtta planerade tillfällen där samtliga tre länder medverkar.

Totalt medverkar fem divisioner i övningen – bägge divisionerna från F 21, en division från Rovaniemi och två divisioner från Bodø. Fem finska F-18 Hornet från flygflottiljen i Rovaniemi kommer under veckan att basera på F 21. Norge, som medverkar för första gången i AFM, kommer inte att basera i Luleå utan startar och landar från hemmabasen Bodø i Norge.

Flygövningen sker inom ordinarie flygövningstider, mellan klockan 09.00 till 16.30 i svenskt luftrum.