Flygande holländare och svenska gripar

Måndag den 12 april startar den multinationella flygövningen Frisian Flag 2010. Övningen sträcker sig över två veckor och utgår från Leeuwarden Air Base i nordvästra Nederländerna i landskapet Frisland. Den svenska kontingenten som medverkar består av sju JAS 39 Gripen och cirka 80 personer främst från F 21 i Luleå.

Ombaseringen från Luleå till Leeuwarden skedde under fredagen den 9:e april. Foto: Louise Levin
Förmiddagspasset drar igång.
Förmiddagspasset drar igång. Foto: Louise Levin
Förmiddagspasset drar igång. Foto: Louise Levin

Frisian Flag är en årligen återkommande övning som har sitt ursprung i övningen Diatit 1992. Allt eftersom komplexiteten i flygövningen och antalet deltagande länder ökat har övningen bytt namn till det nuvarande Frisian Flag som den fick redan 1998.

– Förväntningarna på övningen är att piloterna får öva på det de ska, det vill säga att de får öva de internationella förmågor som insatsförbanden kräver, säger kontingentchef Mats Hakkarainen.

Övningen är uppbyggd för att så nära det är möjligt efterlikna verkliga uppdrag, med ett stort antal simulerade luftvärnssystem i övningsområdet och ett noggrant utvärderingssystem av genomförda flyguppdrag. Att öva stora sammansatta flygförband i gemensamma operationer och även öva mot mark- och marina förband ger erfarenheter för framtiden.

– Jag hoppas vi får en massa erfarenheter från utvärderingssystemen och hotsystemen som vi kan ta med oss hem. Det gör att vi kan utveckla våra internationella övningar hemma vilket är helt i linje med F 21:s mål och vision med flottiljens verksamhet, säger Mats Hakkarainen.

För att kunna åka iväg på en sådan här övning krävs noggranna förberedelser. Dessa har pågått i cirka fyra månader där framförallt logistiken är en stor utmaning.