Examen för den första Operativa Stabskursen

Under en examensceremoni vid Försvarshögskolan den 29 april fick kursdeltagarna som genomgått den Operativa Stabskursen (OPSK) ta emot sina kursdiplom. Det var första gången som OPSK genomförts, en kurs som ersätter den tidigare Högre Reservofficerskursen.

Kursdeltagarna ställer upp inför examen. Foto: Ola Andersson/FHS
Försvarshögskolans rektor professor Mats Ericson tackar kursdeltagarna.
Försvarshögskolans rektor professor Mats Ericson tackar kursdeltagarna. Foto: Ola Andersson/FHS
Försvarshögskolans rektor professor Mats Ericson tackar kursdeltagarna. Foto: Ola Andersson/FHS

Den Operativa stabskursen är öppen för reservofficerare på kaptensnivå eller officerare med specialistkompetens. Utbildningen genomförs i två block: ett första har en teoretisk inriktning, med studier inom bland annat strategi, taktik, teknik, statsvetenskap och folkrätt, och ett mera praktiskt kursblock där de sedan får omsätta sina teoretiska kunskaper.

Det praktiska kursblocket genomfördes bland annat som del av Combined Joint Staff Excercise (CJSE)-övningen vid Ledningsregementet där ca 1 500 militärer från 20 länder övade sig i internationellt stabsarbete. Den övergripande målsättningen för den Operativa stabskursen är att ge en generell stabskompetens för tjänstgöring i befattningar på högre förbandsnivå inom eget stridkraftsslag såväl nationellt som internationellt över hela konfliktskalan.


Under examensceremonin samlades de 36 OPSK-deltagare tillsammans med bland andra sina anhöriga. Av de 36 var 30 reservofficerare och resten yrkesofficerare med specialkompetens. Där fick de, förutom sina kursdiplom, bland annat ta del av tal från Försvarshögskolans rektor professor Mats Ericson och Försvarsmaktens ställföreträdande personaldirektör brigadgeneral Patrik Dahle.
Dahle poängterade i sitt anförande att behovet av reservofficerare kommer att öka inom Försvarsmakten kommande år i och med den övergång till frivillighet som hela det svenska försvaret står inför. I samband med detta konstaterade Dahle även att högkvalitativ utbildning och löpande kompetensutveckling för reservofficerare blir mycket viktiga komponenter.