EOD-gruppen röjer oexploderad ammunition

I lördags larmades svenska förbandet när en OXA (Oexploderad Ammunition) hittats vid ett vägbygge. Enligt rutin larmades ammunitionsröjarna − EOD-gruppen (Explosive Ordnance Disposal), sjukvårdsgrupp samt beredskapsstyrkan ur skyttekompaniet.

Innan avfärd tillbaka till Camp Victoria sker en kortare brief om det aktuella objektet. Foto: EOD-gruppen KS21
Vägbygget där fyndet gjordes.
Vägbygget där fyndet gjordes. Foto: EOD-gruppen KS21
OXA uppmärkt efter första identifiering av ammunitionstyp.
OXA uppmärkt efter första identifiering av ammunitionstyp. Foto: EOD-gruppen KS21
Vissa objekt är väldigt påverkade efter att ha legat länge i marken.
Vissa objekt är väldigt påverkade efter att ha legat länge i marken. Foto: EOD-gruppen KS21
Vägbygget där fyndet gjordes. Foto: EOD-gruppen KS21
OXA uppmärkt efter första identifiering av ammunitionstyp. Foto: EOD-gruppen KS21
Vissa objekt är väldigt påverkade efter att ha legat länge i marken. Foto: EOD-gruppen KS21

Samtliga möter upp utanför stabshuset inne på Camp Victoria. Klockan 13.35 rullar alla ut mot Pudojevos polisstation för att möta upp Kosovo Police som ska ha vidare information om objektet. Det visar sig att Kosovo Police har gjort ett mycket bra förarbete då de tagit bilder på objektet, vilket gör det lättare för ammunitionsröjarna att förbereda arbetet med den oexploderade ammunitionen.

15.05 upprättas insatsplats en bit ifrån platsen där man hittat ammunitionen. Objektet hittades av en arbetare med grävmaskin vid ett vägbygge. Beredskapsstyrkan sätter ut sina poster kring bilarna samt längs vägarna och är beredda att spärra av för ett eventuellt oskadliggörande på plats.

Amröjledaren går fram och gör en första identifikation av ammunitionstyp och status på objektet. Han samverkar sedan med soldaterna på insatsplatsen och meddelar vad han ser och påbörjandet av identifiering i databas börjar.

Objektet hade uppenbarligen legat länge i jorden eftersom det var både rostigt och i dåligt skick. Efter en stunds arbete är identifieringen klar. Just den här gången kunde granaten plockas upp och tas med ifrån platsen. Beredskapsstyrkan drar sig tillbaka och den upprättade insatsplatsen plockas ihop. Innan avfärd tillbaka mot Camp Victoria samlar amröjledaren alla för en kortare genomgång om det aktuella objektet.

Den här typen av fynd är vanliga i Kosovo. Gamla rester av kriget upphittas dagligen av lokalbefolkningen och den svenska kontingenten är en del i arbetet med att hjälpa dem med återuppbyggnaden till ett fungerande samhälle.