En dag ombord

HMS Carlskrona har nu medverkat i EU:s marina operation Atalanta sedan 14 april och har hunnit med ett stopp i Djibouti där förbandet besöktes av ÖB. Fartyget är nu åter till sjöss för att patrullera farvattnen utanför Somalias kust. Ombord pågår verksamheten dygnet runt.

EMF undersöker en jeminitisk dhow som visar sig vara en fiskebåt. Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten
I maskin pågår nästan alltid service och underhåll.
I maskin pågår nästan alltid service och underhåll. Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten
I stridsledningscentralen håller man ständigt uppsikt över fartygets omgivning på ytan och i luften.
I stridsledningscentralen håller man ständigt uppsikt över fartygets omgivning på ytan och i luften. Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten
I maskin pågår nästan alltid service och underhåll. Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten
I stridsledningscentralen håller man ständigt uppsikt över fartygets omgivning på ytan och i luften. Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten

En "dhow"

Strax efter det att förbandet lämnade Djibouti upptäcktes i gryningen en dhow (lite större fiskebåt) med en mindre båt (skiff) på släp och dessutom två skiffs ombord. En del pirater uppträder på detta sätt och därför beslutade fartygschefen att dhowen skulle undersökas för att fastsälla dess identitet och funktion.

 
Fartygets ”bordningsstyrka”, Embarked Military Force(EMF) utnyttjades för denna uppgift. Relativt snabbt konstaterades att det var en jemenitisk fiskebåt med 25 personer ombord. HMS Carlskrona fortsatte sedan sitt patrulluppdrag och dhowen körde vidare mot sitt fiskeområde.

Många handelsfartyg

– This is European warship... I would like to inform you that I am operating in this area. At present I do not have any information concerning piracy or other suspect activity in this area…
Det är inledningen på ett radiomeddelande som personalen i stridsledningscentralen läser ut till några av alla de handelsfartyg som passerar genom HMS Carlskronas ansvarsområde.
– För att vi snabbt skall kunna assistera ett fartyg som utsätts för kapningsförsök måste vi veta position och namn på handelsfartyget. Därför måste varje fartyg, som vi inte identifierat på annat sätt, ropas upp på radio. Detta gör vi för att insamla uppgifter om handelsfartyget och därigenom skapar vi en aktuell sjölägesbild som är grunden för att lösa vår uppgift, säger stridsledningsbefälet Andreas Rydin.
Strax efter att Andreas avslutat radiotrafiken med handelsfartyget lyfte helikoptern från fartyget för ett av dagens spaningsuppdrag. När helikoptern återvände till fartyget förberedde besättningen dagens nästa begivenhet som innebar övningsskjutning med en av fartygets tre kanoner.

Krävande miljö

Fartyget har nu färdats drygt 10 000 distansminuter (en distansminut är 1852 meter) sedan vi lämnade Karlskrona. Precis som för bilar krävs regelbunden service och underhåll av den tekniska utrustningen som finns ombord.
Det är en tuff miljö med hög temperatur, hög luftfuktighet, salt och faktiskt även sand i luften, långt ut över havet, som leder till ökat slitage. Det ställer krav på besättningen att göra förebyggande underhåll och service och mycket av detta görs till sjöss när besättningen har så kallad frivakt.


Under patrulleringen värvas vakttjänst med övningar och materielunderhåll men det finns även en del egen tid för besättningen. Populärt på fritiden är exempelvis att läsa en bok, lyssna på musik eller träna i fartygets eget gym eller varför inte ta en långpromenad på fartygets soldränkta däck.

Ännu en dag är till ända och för HMS Carlskrona väntar ytterligare en tids patrullerande innan det är dags att förtöja för förnödenhetskomplettering, återhämtning och bunkring. Därefter ska fartyget återigen ge sig ut i det stora operationsområdet för att tillsammans med andra nationers örlogsfartyg försvåra piraternas verksamhet utanför Somalias kust.