Effektiv rekognosering med helikopter

Under Vintersol deltar alla förband i Norra Sverige. I och med detta finns stora möjligheter till samverkan. Under tisdagen genomförde Artilleriregementet helikopterrekognosering tillsammans med Helikopterskvadronen från Luleå.– Det är ett mycket effektivt sätt att bestämma grupperingsplatser, säger kapten Daniel Hellberg, ställföreträdande chef för pjäskompaniet på A 9.

Daniel Hellberg förbereder sin rekognoseringsflygning med att göra en så kallad kartrek med en av sina soldater på pjäskompaniet. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Från helikoptern får man en otroligt bra överblick och ser snabbt lämpliga grupperingsplatser i terrängen.
Från helikoptern får man en otroligt bra överblick och ser snabbt lämpliga grupperingsplatser i terrängen. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Staffan Lövkvist, under övningen ställföreträdande chef andra pjäsplutonen, följde med på kartan under flygningen och kunde bland annat konstatera att det ser väldigt annorlunda ut från ovan.
Staffan Lövkvist, under övningen ställföreträdande chef andra pjäsplutonen, följde med på kartan under flygningen och kunde bland annat konstatera att det ser väldigt annorlunda ut från ovan. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Från helikoptern får man en otroligt bra överblick och ser snabbt lämpliga grupperingsplatser i terrängen. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Staffan Lövkvist, under övningen ställföreträdande chef andra pjäsplutonen, följde med på kartan under flygningen och kunde bland annat konstatera att det ser väldigt annorlunda ut från ovan. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten

Den här typen av rekognosering inleds alltid med en så kallad kartrek. Det betyder kort och gott att man med hjälp av karta pekar ut troliga platser där man skulle kunna gruppera artilleripjäserna. Man tittar även på ledningsplatser och ersättningsplatser.

Väl uppe i luften dirigerades helikoptern, i det här fallet av Daniel Hellberg, mot de tilltänkta platserna.
–Vissa platser fungerade och vissa inte. Dessutom lade vi till några platser allt eftersom vi blev klokare av det vi såg.

Snabbt och säkert

De största fördelarna med att rekognosera på det här sättet är så klart att det går snabbt. I det här fallet var det betydligt lägre hotbild än om man hade valt markvägen.

Efter flygningen gick Daniel med sina kollegor ner till bataljonsstaben och sammanställde informationen om grupperingsplatserna och vilka eventuella begränsningar som finns. Detta blev nu underlag för kommande dagars fortsatta övningar.