Dramatisk stridssituation när tysk officer stupade

Händelsen när en tysk officer stupade under operationen i provinsen Baghlan kunde ha slutat mycket värre. Den tyska konvojen utsattes för en koordinerad attack av ett stort antal upprorsmän. En del av det svenska skyttekompaniet kunde på ett avgörande sätt förhindra att fler tyskar stupade.

Tyska och svenska ISAF-enheter under operationen i Baghlan. Foto: Försvarsmakten
Ett svensk pansarterrängbil under operationen i provinsen Baghlan.
Ett svensk pansarterrängbil under operationen i provinsen Baghlan. Foto: Försvarsmakten
Ett svensk pansarterrängbil under operationen i provinsen Baghlan. Foto: Försvarsmakten

När svenskarna fick larmet var de bara någon minut från platsen. Vid ankomsten stod ett tyskt sjukvårdsfordon i brand och tre andra fordon hade omfattande skador. Attacken pågick då fortfarande och plutonen fick inledningsvis inrikta sig på att pressa tillbaka upprorsmännen för att återta kontroll över området.

– Den tyska enheten var utsatt för massiv eldgivning, hade inte svensk trupp varit så snabbt på plats hade med största sannolikhet fler soldater stupat, säger chefen för enheterna på plats.

Operationen i Baghlanprovinsen har pågått i totalt två veckor och svensk-finska enheter har varit inblandade i flera stridskontakter. Inga svenska eller finska soldater har skadats, den svensk-finska delen av operationen avslutades under torsdagen.

Afghanska och tyska enheter kommer nu att fortsätta arbetet med att säkra vägar och broar som återtagits från upprorsmännen.