Civila aktörer tar över

Nu har den militära flygräddningen, FRÄD, upphört. Uppgiften togs den första april över av civila aktörer.– En epok är över, men kompetensen har vi kvar. Är det nödvändigt kan vi även i fortsättningen stödja vid räddningsinsatser, säger Magnus Westerlund, chef för Helikopterflottiljen.

Den 31 mars 2010 var en historisk dag. Då avslutades den militära flygräddningen. Foto: Göran Kolm/Försvarsmakten
Här är den sista besättningen som hade flygräddningsberedskap på Kallax flygplats i Luleå. Från vänster: Mats Gustafsson, Johan Eriksson, Ulf Adeholm, Mats Westermark och Ingvar Lilja.
Här är den sista besättningen som hade flygräddningsberedskap på Kallax flygplats i Luleå. Från vänster: Mats Gustafsson, Johan Eriksson, Ulf Adeholm, Mats Westermark och Ingvar Lilja. Foto: Göran Kolm/Försvarsmakten
Här är den sista besättningen som hade flygräddningsberedskap på Kallax flygplats i Luleå. Från vänster: Mats Gustafsson, Johan Eriksson, Ulf Adeholm, Mats Westermark och Ingvar Lilja. Foto: Göran Kolm/Försvarsmakten

Flygräddningsgrupper har genom åren varit organiserade vid flygflottiljerna i landet. Sedan 1998, då Helikopterflottiljen inrättades, har ansvaret legat där och varit en av huvuduppgifterna.

Besättningarna har med stor skicklighet genom åren gjort många beundransvärda insatser. Uppdragen har utförts i såväl mörker, storm som solsken. Det finns mängder av exempel där insatserna har varit avgörande för liv eller död, bland annat Estoniakatastrofen.
– Det har gjorts ett imponerande arbete genom åren, det går inte nog att beskriva vilken kompetens som finns i de här besättningarna, säger Magnus Westerlund.

Civila aktörer

Under senaste åren har verksamheten för flygräddning tagits över av civila entreprenörer. Sedan 2004 har dock flygräddningen funnits kvar som en huvuduppgift för första helikopterskvadronen på Kallax i Luleå. Men från den första april har även den gått över till civila sidan. 

När det gäller skvadronen i Luleå och övriga Helikopterflottiljen i landet är det andra uppgifter som står för dörren. Bland annat kommer det från första april nästa år ingå två helikopter 10B (Superpuma) i utlandsstyrkan i Afghanistan. En insats som till att börja med är i två år.
– Det är flottiljens fokus nu, flygräddningen är inte längre någon av våra ordinarie arbetsuppgifter, konstaterar Magnus Westerlund.