Beredskap mot kemiska hot

Under Vintersol övar förbanden i norra Sverige tillsammans, bland annat för att skapa realistiska och effektiva övningsmoment. Vid vissa tillfällen krävs expertis för att kunna säkerställa att förbanden kan utföra sina uppgifter. Ett exempel på specialkunskaper som finns till förfogande är Totalförsvarets skyddscentrum från Umeå med sina CBRN-soldater.

Underrättelsegruppen från Totalförsvarets skyddscentrum i färd med att ta och säkra den byggnad där man misstänker att tillverkning av kemiska och biologiska stridsmedel förekommit. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
I samband med rekognoseringen omhändertogs en misstänkt person som fanns i byggnaden som här saneras innan han kan förhöras.
I samband med rekognoseringen omhändertogs en misstänkt person som fanns i byggnaden som här saneras innan han kan förhöras. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Provtagningen genomförs systematiskt och noggrant av CBRN-soldaterna.
Provtagningen genomförs systematiskt och noggrant av CBRN-soldaterna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Efter provtagningen undersöks Jakob Nygren med ett mätinstrument visar om han fått några farliga ämnen på sig och sin utrustning.
Efter provtagningen undersöks Jakob Nygren med ett mätinstrument visar om han fått några farliga ämnen på sig och sin utrustning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
I samband med rekognoseringen omhändertogs en misstänkt person som fanns i byggnaden som här saneras innan han kan förhöras. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Provtagningen genomförs systematiskt och noggrant av CBRN-soldaterna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Efter provtagningen undersöks Jakob Nygren med ett mätinstrument visar om han fått några farliga ämnen på sig och sin utrustning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

I övningen befinner sig förbanden i den multinationella styrkan i det fiktiva landet Southland för att skapa en hållbar samhällsutveckling. Där styrkan genomför operationer träffar man också på milisgrupper och spår efter dessa.
Under natten mot onsdagen fick CBRN-kompaniet in uppgifter från den mekaniserade bataljonen att man funnit en lokal där man kunde misstänka att det pågått framställning av kemiska och biologiska stridsmedel.

Systematiskt och noggrant

Kompaniets underrättelsegrupp fick då uppgiften att genomföra en så kallad CB-rekognosering, det vill säga att man genomsöker platsen i fråga efter farliga kemiska och biologiska ämnen. Gruppen fick även som så kallad beredduppgift att genomföra provtagning på platsen.

Under rekognosering dokumenteras allt mycket noggrant och systematiskt för man ska kunna ge högre chef ett säkert underlag för vidare beslut och åtgärder.
Efter att man rekognoserat och dokumenterat platsen genomfördes provtagning. Det innebär att man tar med sig ämnen, utrustning och annat som man bedömer att man måste analysera närmare i kompaniets laboratorium.

Studera vidare

Jakob Nygren var en de soldater som samlade ihop de prover som skulle undersökas vidare vid det här övningsmomentet.
– Vi har intressanta och inspirerande uppgifter och vi har fått lära oss otroligt mycket under värnpliktsutbildningen. Jag har tänkt studera biomedicin efter värnplikten så att till exempel hantera mätinstrument och lära sig om olika ämnen är väldigt nyttigt för mig. Jag har också funderat på att söka till utlandsstyrkan, men det blir nog efter jag har studerat klart, berättar Jakob Nygren.

Efter att provtagningen var färdig fraktades proverna av kompaniets underhållsgrupp. Proverna, inklusive all dokumentation som tillhör varje specifikt prov, transporterades i speciella emballage till kompaniets laboratorium.