Basskyddssoldater lär sig överleva

Den basskyddsstyrka som Marinbasen förfogar över är mitt uppe i en grundläggande överlevnadsutbildning. Eftersom soldaterna behövs i den dagliga bevakningen av Marinbasen och olika skyddsobjekt i området, är de uppdelade i tre grupper, vilka en i taget får del av utbildningen som är förlagd till smålandsskogarna på Kosta skjut- och övningsfält. Allt sker under mycket kvalificerad ledning.

Eldstaden är en viktig del av en fungerande bivack. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Det har gått över ett dygn sen de här soldaterna åt senast, så arbetet går lite trögt.
Det har gått över ett dygn sen de här soldaterna åt senast, så arbetet går lite trögt. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Johan Gallenmüller konstaterar att det enda ytterligare som
Johan Gallenmüller konstaterar att det enda ytterligare som Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Att vakta elden är viktigt och går utmärkt att kombinera med tillredning av tallbarrste. Jimmy Davidsson
Att vakta elden är viktigt och går utmärkt att kombinera med tillredning av tallbarrste. Jimmy Davidsson Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Det har gått över ett dygn sen de här soldaterna åt senast, så arbetet går lite trögt. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Johan Gallenmüller konstaterar att det enda ytterligare som Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Att vakta elden är viktigt och går utmärkt att kombinera med tillredning av tallbarrste. Jimmy Davidsson Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten

Innehållet, i detta första steg av utbildningen, går ut på att på egen hand och i grupp kunna överleva utan kontakt med civilisationen. Genom att utnyttja det som finns i naturen, både det som växer och lever och sådant som normalt sett skulle betraktas som skräp kan man åstadkomma mycket av det som krävs för att klara sig en tid i naturen.

Det som behövs, utöver fantasi och friskt mod, är kunskap om var man hittar näring och hur man skyddar sig mot kyla, uttorkning och annat som kan utgöra en risk.

Det handlar om att kunna bygga sig en bivack som skydd mot vind och nederbörd, att göra upp en eld för att klara av nattens kyla och att laga varm mat eller koka vatten för att till exempel tillreda en skvätt stärkande och faktiskt riktigt gott tallbarrste. Och beroende på vad som finns tillgängligt vid varje enskilt tillfälle, göra det bästa av situationen.
 
Eftersom utbildningen sker i fredstid tillkommer en del moment som man kanske skulle ha hoppat över i ett skarpt läge, men som deltagarna kan ha glädje av i andra situationer, som t.ex. hur man förhindrar att en liten lägereld blir en omfattande skogsbrand.