Vinterbal på Karlberg

Som traditionen bjuder genomfördes även detta år vinterbal på Karlberg. Den här gången var det 217:e kompaniets tur att uppleva i denna. Vinterbalerna på Karlberg har mycket långa traditioner. Baler har under varierande former genomförts sedan skolan grundades 1792.

Francaisen går in på de sista turerna. Foto: Lollo Eriksson, Försvarsmakten
Kadetterna förbereder sig för att ta emot gästerna på slottstrappan.
Kadetterna förbereder sig för att ta emot gästerna på slottstrappan. Foto: Lollo Eriksson, Försvarsmakten
Skolchefen och hans fru hälsar gästerna välkomna.
Skolchefen och hans fru hälsar gästerna välkomna. Foto: Tommy Österman, Försvarsmakten
Kadetter vid kaffebordet.
Kadetter vid kaffebordet. Foto: Tommy Österman, Försvarsmakten
Kadetterna förbereder sig för att ta emot gästerna på slottstrappan. Foto: Lollo Eriksson, Försvarsmakten
Skolchefen och hans fru hälsar gästerna välkomna. Foto: Tommy Österman, Försvarsmakten
Kadetter vid kaffebordet. Foto: Tommy Österman, Försvarsmakten

Årets vinterbaler genomfördes vid två olika tillfällen eftersom det är för många kadetter för att alla skall kunna delta vid ett tillfälle.

Vid den första balen som genomfördes lördagen den 30 januari deltog kadetter ur första till fjärde pluton med sällskap. Vid den balen hade skolan bjudit in gäster från kadettutbildningarna i Estland, Danmark och Finland att delta. Som hedersgäster deltog marininspektören, konteramiral Anders Grenstad med hustru.

Den andra balen genomfördes lördagen den 27 februari med kadetter ur femte till åttonde pluton. Vi det tillfället deltog flygvapeninspektören, generalmajor Anders Silwer med hustru som hedersgäster och som utländska gäster deltog kadetter från Norge och Tyskland tillsammans med en officer.

Efter en inledande välkomstdrink och en välsmakande middag med efterföljande fyrverkeri var det så dags för wienervals. Detta är naturligtvis ett måste på en bal. Dock är det väl så, att valsen inte är det alla ser fram emot på vinterbalen utan Francaise. Detta är en dans som dansats på Karlberg sedan slutet av 1700-talet. Dansen leds av en dansmästare som ser till att alla kommer rätt i de lite komplicerade turerna. Det krävs också en god kondition att genomföra dansen, särskilt en av de sista turerna, som är cancan. För dem som för tillfället inte dansar Francaise, spelar ett storband i en annan sal, så de danslystna lär inte vara missnöjda efter kvällen.

Framåt ett-tiden serveras en vickning och efter det tar discodansen vid fram till stängningsdags vid klockan tre.