Victoriabataljonen uppvaktade kronprinsessan

Victoriabataljonen från Amfibieregementet uppvaktade hennes kungliga höghet kronprinsessan Victoria på hennes namnsdag.

Överstelöjtnant Leif Eriksson överlämnar fotoalbum som visar bataljonens verksamhet. Foto: Kristina Swaan/Amf 1/Försvarsmakten
Kronprinsessan uppvaktas av soldat ur K 3.
Kronprinsessan uppvaktas av soldat ur K 3. Foto: Kristina Swaan/Amf 1/Försvarsmakten
Det bjöds på fantastisk musik.
Det bjöds på fantastisk musik. Foto: Kristina Swaan/Amf 1/Försvarsmakten
Kronprinsessan uppvaktas av soldat ur K 3. Foto: Kristina Swaan/Amf 1/Försvarsmakten
Det bjöds på fantastisk musik. Foto: Kristina Swaan/Amf 1/Försvarsmakten

Traditionen att uppvakta kronprinsessan började redan på 1990-talet och har fortsatt sedan dess. Det är i regel alltid chefen för Victoriabataljonen som har den äran att uppvakta kronprinsessan, men då han befann sig utomlands gick äran över till förbandets stabschef, överstelöjtnant Leif Eriksson.

Det var lite extra roligt att det var Leif Eriksson som representerade bataljonen då det var han som en gång startade traditionen i egenskap av amfibiebataljonschef.