Unik förmåga ger framgångar

I den tillfälligt sammansatta svenska bataljonsstridsgruppen är den näst största delen jägarsoldater ur Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur. Dygnet runt löser jägarsoldaterna uppgifter i extrem fjällterräng under sträng kyla och hård vind.– Vi är mycket väl rustade för den här miljön, framförallt den unika bergsförmågan har gett oss stora framgångar, säger överstelöjtnant Urban Edlund, bataljonschef.

Foto: Försvarsmakten
Jägarsoldater på post i den Norska fjällterrängen.
Jägarsoldater på post i den Norska fjällterrängen. Foto: Johan Lexell/Försvarsmakten
Löjtnant Carl-Johan Olofsson, militär bergsguide vid Arméns jägarbataljon.
Löjtnant Carl-Johan Olofsson, militär bergsguide vid Arméns jägarbataljon. Foto: Johan Lexell/Försvarsmakten
Officerare i den norska lavingruppen rekognoserar och bedömer här lavinrisk i trakten av Setermoen.
Officerare i den norska lavingruppen rekognoserar och bedömer här lavinrisk i trakten av Setermoen. Foto: MSG Donald Sparks/U.S. Army
Jägarsoldater på post i den Norska fjällterrängen. Foto: Johan Lexell/Försvarsmakten
Löjtnant Carl-Johan Olofsson, militär bergsguide vid Arméns jägarbataljon. Foto: Johan Lexell/Försvarsmakten
Officerare i den norska lavingruppen rekognoserar och bedömer här lavinrisk i trakten av Setermoen. Foto: MSG Donald Sparks/U.S. Army

Bataljonsstridsgruppen består förutom av en stab, en sammansatt jägarskvadron, förstärkt med bergspluton, spaningspluton och kvalificerade sjukvårdsenheter, så kallade Qualified Medical Teams, QMT. Dessutom ingår ett skyttekompani och ett hemvärnskompani. Totalt består förbandet av ungefär 515 personer.

Vinterförmåga

Förutom enheterna från Arméns jägarbataljon kommer soldaterna från Norrbottens pansarbataljon, de fem utbildningsgrupperna för hemvärn inom I 19 och samt en pluton från dragonbataljonen på Livgardet. Med andra ord en omfattande blandning av officerare, soldater och kompetenser som snabbt ska kunna fungera ihop.
– Det har gått väldigt bra att få det att fungera ihop som en effektiv enhet, faktiskt över förväntan. Mycket beroende på att merparten har gedigen vinterförmåga, fortsätter Urban Edlund.

Bergsförmåga

Förutom vinterkunskaperna innehar också Arméns jägarbataljon den unika bergsförmågan. Bataljonen har utvecklat bergsförmågan sedan 2005. Förmågan innebär i stora drag att kunna genomföra militära insatser i bergsterräng. Det är allt ifrån uthållighet och överlevnad till spaning, förflyttning och strid.
 
I övningen ingår en speciell norsk lavingrupp. Varje dag kartlägger gruppen terrängen för potentiella laviner och informationen skickas ut som lavinvarning varje morgon till förbanden. Resultaten av rekognoseringarna ger cheferna möjlighet att planera framryckningsvägar och göra en korrekt riskbedömning. 

Egen lavinkompetens

På den svenska bataljonsstridsgruppen ingår lavinkompetensen i förbandet, inom ramen för bergsförmågan. Två av jägarbataljonens tre militära bergsguider är med i övningen. Under övningen har bergsguiderna genomfört omfattande rekognoseringar och lavinprognoser. De har förberett stråk för att skapa förutsättningar för jägarnas förflyttningar genom bergsterräng i området mellan Norge och Sverige.

– Med just bergsförmågan och våra bergsguider har vi själva skapat förutsättningar för att ta oss fram där inga andra förband kan. Detta tillsammans med mixen av duktiga och ambitiösa soldater har gett oss stora framgångar under övningen, avslutar Urban Edlund.