Taktik på schemat

Efter vinterutbildningen i Arvidsjaur går nu kadetterna på 217:e kompaniet in i en grundkurs taktik. Under kursen kommer kadetterna inte att studera plutonsvis, utan inom respektive arena. Det innebär att de i stort sett läser uppdelat på armén, marinen och flygvapnet.

Marinens kadetter studerar sjökort och kartor. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Utbildning i kartans referenssystem, d.v.s. hur man anger en plats på kartan.
Utbildning i kartans referenssystem, d.v.s. hur man anger en plats på kartan. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Utbildning i kartans referenssystem, d.v.s. hur man anger en plats på kartan. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten

Den första delen av kursen handlar om krigföringens grundprinciper inom respektive arena (mark, sjö, luft). Kartkunskap och för marinens kadetter sjökortskunskap är en del av den grundläggande utbildningen.

Under den tredje veckan genomför kadetterna studiebesök på olika förband. De som läser mot sjöarenan kommer att besöka Amfibieregementet och Fjärde sjöstridsflottiljen på Berga, medan kadetterna på markarenan bland annat besöker Skaraborgs regemente i Skövde och Göta ingenjörregemente i Eksjö. Luftarenans kadetter slutligen kommer bland annat att besöka Helikopterflottiljen i Linköping och Blekinge flygflottilj i Ronneby.

De avslutande två veckorna på kursen kommer kadetterna att genomföra olika taktiska exempel som avslutas med examinationer.