Svensk officer kandiderar till internationell toppost

Överste Bengt Nylander, till vardags ställföreträdande operationsledare på Högkvarteret, är en av två internationella kandidater till posten som president i CISM – den militära internationella idrottsorganisationen med över 130 medlemsnationer.

Bengt Nylander.
Bengt Nylander.
Bengt Nylander. Foto: Försvarsmakten
Bengt Nylander. Foto: Försvarsmakten

Kandidaturen är en möjlighet för Sverige och Försvarsmakten. Den ger möjligheter att genom den militära idrotten påverka fred och stabilitet i oroliga delar av världen. Till detta skall läggas möjligheterna att skapa goda relationer, minska motsättningar och öka förståelse mellan världens olika försvarsmakter.

Bengt har en långvarig och gedigen erfarenhet inom CISM och militär idrott. För närvarande är han vice President i CISM och ansvarig för CISM´ verksamhet i Europa. Hans egna idrottsmeriter omfattar bl a ett militärt världsmästerskap i marin femkamp.