Studiebesök på Försvarsmaktens förband

Kadetterna på officersprogrammets 217:e kompani genomför för närvarande en grundkurs i taktik. Under förra veckan har alla kadetter genomfört studiebesök vid olika förband. Beroende på vilken inriktning kadetterna studerar har de besökt olika typer av förband.

Kadetterna på signalbryggan på HMS Gävle. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
En grupp kadetter samlade ombord på HMS Koster.
En grupp kadetter samlade ombord på HMS Koster. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Navigationsofficeren (till höger) berättar om korvetten HMS Gävle.
Navigationsofficeren (till höger) berättar om korvetten HMS Gävle. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
En av besättningsmedlemmarna beskriver bryggan på HMS Koster.
En av besättningsmedlemmarna beskriver bryggan på HMS Koster. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
En grupp kadetter samlade ombord på HMS Koster. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Navigationsofficeren (till höger) berättar om korvetten HMS Gävle. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
En av besättningsmedlemmarna beskriver bryggan på HMS Koster. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten

Kursen i sin helhet genomförs inom respektive arena, d.v.s. flygvapnet kadetter studerar luftarenan, arméns kadetter markarenan och marinens kadetter sjöarenan.

Under onsdagen besökte marinens kadetter Fjärde sjöstridsflottiljen. Normalt är den baserad på Berga men för tillfället är några fartyg inne på översyn nere på Muskövarvet. Därför genomfördes studiebesöket där. Kadetterna fick på det väl planerade besöket bland annat möjlighet att besöka minröjningsfartyget Koster och korvetten Gävle. Koster är ursprungligen ett minröjningsfartyg av Landsortsklass, men har nu moderniserats och är det första levererade fartyget i Kosterklassen. Fartygens klassbenämningar bestäms av namnet på det första fartyget som levererats i serien. Eftersom det i detta fall var HMS Koster fick klassen också benämningen Kosterklass. HMS Gävle är en korvett av Göteborgsklass.

Vid besöken ombord fick kadetterna möjlighet att se hela fartygen i olika grupper. Mest intressant är naturligtvis stridsledningscentralen och bryggan på fartygen.

Förutom besöken på fartygen fick kadetterna också en information av flottiljchefen på Fjärde sjöstridsflottiljen om flottiljens organisation och uppgifter samt en utbildning i ledning av sjöstridskrafter som hölls av navigationsofficeren på HMS Gävle. Slutligen hann man också med att besöka det berömda Musköberget med sina enorma torrdockor.

Tidigare under veckan hade kadetterna besökt Amfibieregementet och avslutade sedan veckan med en fältövning ute på ön Mällsten utanför Nynäshamn.

Arméns kadetter besökte under veckan några av armén förband och flygvapnets kadetter besökte ett antal av flygvapnets förband.