Stödet till Banverket

Förbandets stöd till Banverket fortgår fram till den femte mars. Det pågående stödet sker just nu i Hallsberg och uppgiften är att transportera bort snön som Banverket själva röjt från bangården. Vilket medför att Banverket därefter får möjlighet att på nytt stjälpa av snö på samma plats.

Ett tiotal maskiner och 25 soldater och befäl från Ing 2 stöttar Hallsberg Banverk med snöröjning. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Rasmus Andersson är glad och stolt över att få hjälpa till och göra nytta för samhället.
Rasmus Andersson är glad och stolt över att få hjälpa till och göra nytta för samhället. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
En svindlande känsla från toppen av snöhögen som skulle transporteras bort.
En svindlande känsla från toppen av snöhögen som skulle transporteras bort. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Rasmus Andersson är glad och stolt över att få hjälpa till och göra nytta för samhället. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
En svindlande känsla från toppen av snöhögen som skulle transporteras bort. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten

Uppskattningsvis är ”snöhögen”, som ska transporteras bort, åttahundra meter lång och fem meter hög.
– Hitintills har plutonen lyckats få bort cirka 12 000 kubik, enligt maskinplutonchef Tomas Stålhammar.

Ännu återstår några timmars arbete och i morgon när soldaterna åker hemåt är Ing 2:s uppgift löst för denna gång.

Rasmus Andersson, är en glad maskinförare från Ing 2, som tycker att det känns bra att göra en insats för samhället.
– Det är bra att Försvarsmakten hjälper till och att de statliga medlen används till samhällsnytta, säger han. Det är självklart att man ställer upp, det var ingen som tvekade när frågan kom.

Försvarsmaktens insats i Hallsberg samordnas av Trängregementet i Skövde och ur Ing 2 deltar 4 officerare och 21 frivilliga soldater utrustade med hjullastare, tipplastbilar och en grävmaskin.

Ing 2 har tidigare haft i uppgift att stödja Banverket med att frilägga växlar vid Nässjö rangerbangård. Vid denna uppgift deltog ett femtiotal soldater och befäl från Ing 2.