Specialistofficerare skjuter skarpt

Det gnistrande, drygt halvmeter djupa, snötäcke som möter oss på Skillingaryds skjutfält på måndagsmorgonen är inbjudande. Temperaturen är strax under noll och de minusgrader som råder ger oss nästan perfekta förutsättningar att påbörja genomförandet av vad som är slutet på utbildningen för specialistofficerarna, SOU 08/09 - Examination i Förbandsutbildning med Skarp Ammunition, FUSA.

”Håller vinkeln Q om jag visar det målet?” sergeant Lindh leder övning. Foto: Roger Mild/Ing 2/Försvarsmakten
”Pansar färdiga!”
”Pansar färdiga!” Foto: Roger Mild/Ing 2/Försvarsmakten
”Första omgång – bakåt!”
”Första omgång – bakåt!” Foto: Roger Mild/Ing 2/Försvarsmakten
”Börje – en rökhandgranat – Eld!”
”Börje – en rökhandgranat – Eld!” Foto: Roger Mild/Ing 2/Försvarsmakten
”Pansar färdiga!” Foto: Roger Mild/Ing 2/Försvarsmakten
”Första omgång – bakåt!” Foto: Roger Mild/Ing 2/Försvarsmakten
”Börje – en rökhandgranat – Eld!” Foto: Roger Mild/Ing 2/Försvarsmakten

Kursens huvudmålsättning är att ge eleven förmåga att verka som övningsledare vid FUSA med egen grupp. Vägen mot målet har varit lång och inte helt rak. SOU 08/09 påbörjade sin FUSA-kurs redan sent våren 2009, med riskområdesberäkning och grunder övningsplanering. Därefter har bland annat självstudier, skjutning med egen avdelning, kastledarutbildning, utbildning på alla våra tillgängliga målmaterielsystem samt nyttjande av effekter genomförts under några intensiva höst- och vinterveckor.

Till vårt förfogande för examinationen, ställdes trupp ur 214. och 222. ingenjörkompanierna. Soldater och officerare ur dessa kompanier har visat på bra vilja och gett ett gott stöd. Nu när vi är halvvägs in i examinationen ser vi fram emot nästa skjutperiod som är veckorna 11 och 12, då specialistofficerare ur 4. kompaniet genomför skjutning med egen pluton i Skillingaryd.

Det är med stor nyfikenhet jag följer alla dessa sergeanters fortsatta utveckling in i framtiden. Med den stabila grund de nu får, kommer de inom kort vara rutinerade övningsledare i FUSA och en tillgång för sitt plutonslag.