Sjukvårdare redo inför vårens övningar

Några sjukvårdare ur sjukvårdspluton vid Underhållskompaniet dukar förbandsplatsen för ett thoraxdränage. De är klara med sin utbildning på tio veckor i Göteborg och har dessutom genomfört tre veckors sjukhuspraktik och är nu redo för övningarna som kommer i vår.

Sanne Annersand och Niklas Melin övar på patienten Emil Rothammar. Foto: Magnus Bohman, Amf 1
Felix Dieckhoff och Sanne Annersand är nöjda med sjukvårdsutbildnnigen.
Felix Dieckhoff och Sanne Annersand är nöjda med sjukvårdsutbildnnigen. Foto: Magnus Bohman, Amf 1
Under utbildning sätter värnpliktiga infarter på varandra.
Under utbildning sätter värnpliktiga infarter på varandra. Foto: Anders Pramborn, Amf 1
Felix Dieckhoff och Sanne Annersand är nöjda med sjukvårdsutbildnnigen. Foto: Magnus Bohman, Amf 1
Under utbildning sätter värnpliktiga infarter på varandra. Foto: Anders Pramborn, Amf 1

– Utbildningen vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg är väldigt uttömmande. Det är få saker jag känner som man missat. Vi är mer kompetenta sjukvårdare än tidigare, säger Felix Dieckhoff, specialistofficer och sjukvårdare vid sjukvårdspluton.

Tidigare genomfördes liknande utbildning lokalt, men från och med den här värnpliktsomgången så utbildas sjukvårdarna i Göteborg. Kursen ger 15 högskolepoäng och man har, efter genomförd sjukvårdsutbildning och sjukhuspraktik, kompetens likvärdig med en undersköterska med akutsjukvårdsinriktning.

– Vi kommer att vara bättre förbereda i år och kan utföra mer kvalificerad sjukvård än tidigare, säger Felix Dieckhoff.

Sanne Annersand, värnpliktig och sjukvårdare, gick kursen tillsammans med Felix:

– Vi varvade ena dagen med teori och nästa dag med praktiska moment. Efter avslutad kurs genomförde vi tre veckors verksamhetsförlagd klinisk utbildning vid en akutmottagning, i mitt fall vid Södersjukhuset. Det är lärorikt att göra momenten jag tidigare övat men även patientkontakten, säger Sanne.

De värnpliktiga ryckte in i augusti och har sedan dess genomfört grundläggande soldatutbildning och befattningsutbildning. Nu väntar förbandsskedet med upp till kompaniövningar, innan slutövningen i juni som är en bataljonsövning.

– Jag har hamnat väldigt rätt. Jag ville bli sjukvårdare. Hela värnplikten har levt upp till mina förväntningar och nu har jag sökt officersprogrammet, avslutar Sanne Annersand för att fortsätta arbetet vid förbandsplatsen.