Samträning för ökad säkerhet

Den internationella säkerhetsstyrkan, Isaf, fortsätter öka arbetet med att stödja och utbilda de afghanska säkerhetsstyrkorna. Nyligen genomförde den svenska styrkans ammunitionsröjningsenhet en övningsdag tillsammans med den afghanska militären (Afghan National Army, ANA).

Isaf stödjer och utbildar de afghanska säkerhetsstyrkorna. Här genomför den svenska ammunitionsröjningsenheten en övningsdag tillsammans med den afghanska militären (ANA). Foto: Torbjörn Gustafsson
Under övningsdagen övades ANA:s förmåga att röja hemmagjorda bomber, så kallade IED:er (improvised explosive device).
Under övningsdagen övades ANA:s förmåga att röja hemmagjorda bomber, så kallade IED:er (improvised explosive device). Foto: Torbjörn Gustafsson
Samträning och kvalitetskontroll är viktigt, inte minst ur säkerhetssynpunkt.
Samträning och kvalitetskontroll är viktigt, inte minst ur säkerhetssynpunkt. Foto: Torbjörn Gustafsson
"De klarade övningen, men det är främst bristerna i deras materiel som gör att de har svårt att klara av vissa hot", säger Greger Pötzscher vid ammunitionsröjningsenheten.
"De klarade övningen, men det är främst bristerna i deras materiel som gör att de har svårt att klara av vissa hot", säger Greger Pötzscher vid ammunitionsröjningsenheten. Foto: Torbjörn Gustafsson
Under övningsdagen övades ANA:s förmåga att röja hemmagjorda bomber, så kallade IED:er (improvised explosive device). Foto: Torbjörn Gustafsson
Samträning och kvalitetskontroll är viktigt, inte minst ur säkerhetssynpunkt. Foto: Torbjörn Gustafsson
"De klarade övningen, men det är främst bristerna i deras materiel som gör att de har svårt att klara av vissa hot", säger Greger Pötzscher vid ammunitionsröjningsenheten. Foto: Torbjörn Gustafsson

– Då övade vi deras förmåga att röja hemmagjorda bomber, så kallade IED:er (improvised explosive device), säger kapten Greger Pötzscher på ammunitionsröjningsenheten.

– Vi ser mer och mer samarbete i framtiden så det är viktigt med samträning och kvalitetskontroll, inte minst ur säkerhetssynpunkt, fortsätter Greger Pötzscher.

De afghanska militärerna som deltog i övningen utbildas sedan 1,5 år tillbaka av en hjälporganisation som specialiserar sig på röjning av minor, ammunitionseffekter och hemmagjorda bomber. Nu börjar denna ANA-enhet bli mer operativ och inför operationer där man samarbetar med Isaf krävs det samträning.

– ANA har gjort framsteg och kommit långt, men det finns en del utmaningar och mycket kvar att utveckla, säger Greger Pötzscher.

ANA använder delvis andra metoder än svenska ammunitionsröjare och ledningsstrukturerna är också annorlunda. Men den största utmaningen är brist på materiel som till exempel minsökare.

– De klarade övningen, men det är främst bristerna i deras materiel som gör att de har svårt att klara av vissa hot, avslutar Greger Pötzscher.