Så utreds attacken

Attacken den 7 februari, då två svenska officerare och en lokalanställd afghansk tolk stupade, leder till lärdomar för både Försvarsmakten, polisen och åklagarämbetet.– När vi är klara med de utredningar som nu pågår ska vi som varit inblandade dra erfarenheter så att samarbetet ska fungera ännu smidigare i framtiden, säger förundersökningsledaren, chefsåklagare Krister Peterson vid internationella åklagarkammaren.

Enligt förundersökningsledaren flyter arbetet på i den takt som anses normalt med bland annat regelbundna möten mellan polisen och Försvarsmakten.
– Polis och åklagare har nu fått allt de frågat efter för sin förundersökning och samarbetet fungerar bra, konstaterar Försvarsmaktens chefsjurist Stefan Ryding-Berg.

Den 7 februari öppnade en civil gärningsman, klädd i polisuniform, eld mot de svenska officerarna Gunnar Andersson och Johan Palmlöv samt deras tolk, utan förvarning. Sedan svenskarna och tolken fallit till marken besvarades elden och gärningsmannen dödades.

 • 7 februari: Platsen för attacken undersöktes och de som varit inblandade hördes av bland andra militärpolis och juridisk rådgivare från FS 18. Dessa är tjänstlediga från sin anställning inom polisen i Sverige. Deras rapporter och slutsatser har skickats till förundersökningsledaren.
 • 8 februari: Försvarsmaktens undersökningskommission (FMUK) under ledning av brigadgeneral Jan-Gunnar Isberg reste till Afghanistan. FMUK används alltid när en händelse bör analyseras på central nivå. Uppdraget är att dra de erfarenheter som Försvarsmakten behöver samt att kontakta och informera förundersökningsledaren.
 • 9 februari: Rikskriminalen inledde sin förundersökning. Även det är rutin då svensk medborgare utsatts för våldsbrott utomlands där svensk lag är tillämplig. Minnesstund för de stupade på Camp Northern Lights.
 • 10 februari: Kistorna med de stupade anlände till Ärna flygplats utanför Uppsala. Därefter skickades kropparna till rättsmedicinska i Solna för rättsmedicinsk undersökning.
 • 15 februari: FMUK reste tillbaka till Sverige, undersökningen på plats var avslutad.
 • 28 februari: De stupades personliga utrustning samt vapen kom till Sverige.
 • 1 mars: Polisen kontaktades för att klargöra var utrustning samt vapen skulle sändas för vidare undersökning.
 • 4 mars: Begravningsceremoni för Gunnar Andersson i Oscarskyrkan.
 • 8 mars: Begravningsceremoni för Johan Palmlöv Järfälla kyrka.
 • 9 mars: Möte mellan åklagare, polis och Försvarsmakten för att diskutera arbetsfördelning och ömsesidiga behov.
 • 15 mars: FMUK redovisar uppgifter för rikskriminalen.
 • 16 mars: Personlig utrustning och vapen överlämnades till statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) i Linköping. Transport skedde i en speciell – skyddad – transport.
 • 16 mars: Samtal mellan förundersökningsledare och Försvarsmakten för att utreda om det fanns ytterligare uppgifter Försvarsmakten kunde bistå med.
 • 17 mars: Möte mellan Försvarsmakten och polisen.
 • Slutet mars: Försvarsmakten lämnar en delredovisning av FMUK:s rapport.
 • Maj: Förundersökningen klar, åklagaren fattar beslut om vidare åtgärder.