Roddare tränar inför kungligt bröllop

Just nu övar 4.sjöstridsflottiljen på Stockholms ström inför sommarens bröllop. Här finns just nu det enda öppna vattnet i  skärgården. Sjömännen och officerarna har även rott inomhus i en docka i Musköberget.

Försvarsmakten övar mitt i Stockholm hela veckan. Foto: Robin von Euler/Försvarsmakten
Kall roddövning i valbåtar på Stockholms ström.
Kall roddövning i valbåtar på Stockholms ström. Foto: Robin von Euler/Försvarsmakten
Roddarna har även övat inne i en docka i Musköberget.
Roddarna har även övat inne i en docka i Musköberget. Foto: Robin von Euler/Försvarsmakten
Kall roddövning i valbåtar på Stockholms ström. Foto: Robin von Euler/Försvarsmakten
Roddarna har även övat inne i en docka i Musköberget. Foto: Robin von Euler/Försvarsmakten

4.sjöstridsflottiljen har avdelat 29 sjömän och 4 officerare som övar för att i anslutning till vigseln mellan HKH Kronprinsessan Viktoria och Herr Daniel Westling föra brudparet över Stockholms ström.

Det är ännu inte klart vilken väg som skall användas vid bröllopet.

Sjömännen som ror tjänstgör normalt vid 41.korvettdivisionen på Berga i Haninge garnison. De är anställda sedan årsskiftet vilket är en del av försvarsmaktens omställning från värnpliktsförsvaret. De varvar sin ordinarie tjänst med ett nio veckor långt träningsprogram inför rodden.

Av de 29 sjömännen skall 18 vara roddare, två fallrepsgossar (hjälper till vid på och avstigning) och åtta hjälper till med förtöjningstampar.
Befälhavare är örlogskapten Anders Hörnfeldt som tidigare bland annat varit fartygschef på Korvetten HMS Gävle. 
– Det är en ära för mig att få leda detta. Alla i besättningen är oerhört laddade och tränar hårt i alla väder.


FAKTA/Kungaslupen - Vasaorden
Vasorden byggdes 1923 på Flottans varv i Stockholm och är konstruerad av den berömde skeppskonstruktören Fredrik Henric af Chapman. Hon är byggd av svensk ek. En tidigare version av Vasaorden sjösattes 1774 men brann upp på galärvarvet 1921. Hon har tidigare använts vid Kungen och Silvias bröllop 1976 och vid olika statsbesök. Senast när den japanske kejsaren var på besök i maj 2000.
Sommartid finns slupen för allmän beskådan i Båthall 2 på galärvarvet, som hålls öppen som museum.

Längd: 16,6 m Bredd: 3,2 m
Djup: 0,7 m  Vikt: cirka 16 ton
Årpar: 9 st  Material: ek