Beslut om insats utanför Somalias kust

Regeringen fattade under torsdagen det formella beslutet att Försvarsmakten under 2010 ska delta i EU:s marina insats Atalanta utanför Somalias kust.  Sverige kommer under fyra månader, april till augusti, även ha ledningsansvaret för Operation Atalantas styrkehögkvarter (FHQ).

Försvarsmakten har planerat för insatsen under en längre tid och redan i slutet av nästa vecka ger sig HMS Carlskrona iväg mot insatsområdet.

Det svenska bidraget kommer att bestå av HMS Carlskrona med bland annat en helikopterenhet och en säkrings- och bordningsstyrka ombord.