Realistisk slutövning för kosovostyrkan

Soldaterna i kommande kosovostyrka (KS21) är utrustade med kroppsskydd, stora sköldar och hjälmar med visir. Tätt tillsammans står de uppställda och bildar en ogenomtränglig mur. ”Kasttillstånd” ropar en instruktör i gul väst. I samma sekund fylls luften av flygande vedträn.

Demonstranterna kastar vedträn och skriker slagord till den kommande kosovostyrkan. Det är viktigt att soldaterna behåller lugnet och arbetar metodiskt. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Soldaterna ställs inför flera komplicerade situationer under övningen.
Soldaterna ställs inför flera komplicerade situationer under övningen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
En värnpliktig som spelat bråkig blir kroppsvisiterad och bortförd av militärpolisen.
En värnpliktig som spelat bråkig blir kroppsvisiterad och bortförd av militärpolisen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Några av de värnpliktiga som spelar huliganer under övningen tar en paus och får varm mat i magen.
Några av de värnpliktiga som spelar huliganer under övningen tar en paus och får varm mat i magen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Soldaterna ställs inför flera komplicerade situationer under övningen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
En värnpliktig som spelat bråkig blir kroppsvisiterad och bortförd av militärpolisen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Några av de värnpliktiga som spelar huliganer under övningen tar en paus och får varm mat i magen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Soldaterna i KS21 tränar insats mot folkmassa (IMF). Deras uppgift är att mota bort demonstranter från en viktig transportled, och under övningen måste de visa att de kan hantera den press och stress som uppstår. I det här fallet består demonstranterna av ett par hundra värnpliktiga som klätt ut sig.
– Kom igen då! Vad väntar ni på? Är ni fega eller, skriker demonstranterna upprört och kastar vedträn på soldaternas sköldar.

Signaler från instruktörer

Efter någon minuts ihållande regn av vedträn ger instruktörer i gul väst tecken till kastarna att sluta. Ett nytt tecken ges, varpå ett tiotal värnpliktiga med stora mitsar springer fram och tacklar muren med soldater. De knuffar och puttar soldaterna som slår på kuddarna med batonger tills instruktörerna ger en ny signal. Då rör sig muren av soldater framåt. Några meter åt gången. Det är en uttröttande övning som kräver en stor portion tålamod.
– Det är viktigt att kunna hantera demonstrationer på rätt sätt. Det vet vi sedan kravallerna i Caglavica 2004 då bland annat svenska soldater hamnade mitt i en konflikt mellan serber och albaner, säger löjtnant Fredrik Stenberg från P 7 som är en av övningsledarna.

Övar flera funktioner

På plats finns även militärpoliser ur KS21 och ur kommande afghanistanstyrka. Under övningen tränar de sig på att omhänderta våldsverkare. De genomför kroppsvisitationer och för bort de som bråkat till en polisstation där de sätts under bevakning. Ägodelar läggs i plastpåsar som numreras.
– Militärpoliserna hjälper den lokala polisen och det egna förbandet att beslagta, dokumentera och identifiera. Ibland behöver den lokala polisen hjälp, säger löjtnant Martin Börsvik som ingår i övningsledningen.

Övar på flera fronter

KS21 slutövning pågår under en veckas tid, och under denna period ska förbandet visa att de är samtränade och redo att lösa sin uppgift. Under veckan rör sig soldaterna både i bebyggelse och i skogen runt Livgardet. På vissa platser finns inhyrda skådespelare utplacerade, och ibland måste soldaterna använda tolk för att få den information de behöver av skådespelarna för att kunna gå vidare till nästa scenario. Det är viktigt att alla övningsmoment är realistiska så att styrkan är väl förberedd inför uppdraget i Kosovo.

Skadade soldater

Under övningsmomentet då soldater ur kosovostyrkan slog på mitsar med sina batonger skadades en värnpliktig då han oavsiktligen träffades av ett batongslag i huvudet. Soldaten, som själv anmälde skadan till övningsledningen, omhändertogs av kamrater och sjuksköterska och fördes därefter till Livgardets sjukvårdsavdelning där han friskförklarades av doktor efter att ha blivit undersökt. En soldat i kosovostyrkan transporterades även till Karolinska sjukhuset efter att en ljusblixt bildats mellan soldatens fordon och en elledning då fordonet passerade en järnvägsövergång. På sjukhuset kunde det konstateras att soldaten blivit bländad av ljuset, men inte ådragit sig några andra skador.