Rättad version: Reporter fick känslig information

RÄTTELSE: I texten nedan anges reportern som uppringare. I de samtalslistor som nu kunnat kontrolleras framgår att det är medarbetaren vid informationsstaben som ringer upp. Att så är fallet anges också i Försvarsmaktens text signerad av informationsdirektören publicerad den 21 mars (Försvarsmakten kommenterar). Informationsstaben  beklagar att felaktiga fakta om hur telefonsamtalet startade publicerades.

En medarbetare i Försvarsmaktens informationsstab vidareförmedlade delar av ett internt möte till en nyhetsjournalist – utan att själv vara medveten om misstaget.

Medarbetaren diskuterade tillsammans med två andra personer den kommande hanteringen av Försvarsmaktens undersökningskommissions (FMUK) delredovisning vid ett möte på torsdagen.

Under mötet ringde det i mobiltelefonen som låg i medarbetarens ficka. Denne svarade inte på samtalet, men uppenbarligen trycktes samtalet ändå igång.

Uppringare var en nyhetsreporter som i drygt nio minuter lyssnade till den interna diskussionen. Medarbetaren blev varse misstaget först på fredagen då reportern kontaktade informationsstaben.

– Det är olyckligt att en journalist får ta del av interna överläggningar, säger Försvarsmaktens presschef Roger Magnergård. Nu måste vi se över våra rutiner om hur vi hanterar mobiltelefoner i samband med möten.

Vid mötet diskuterades ingen information som är att betrakta som hemlig, men med tanke på att FMUK inte är färdig med sin delredovisning ännu är informationen att betrakta som känslig och kan – ryckta ur sitt sammanhang – framstå som besvärande för Försvarsmakten. Försvarsmaktens rutin är att de anhöriga ska få del av FMUK:s slutsatser innan de blir offentliga.