Piloten anmäls till personalansvarsnämnden

Chefen för Skaraborgs flygflottilj har fattat beslut att piloten som under flera år varit aktiv i flygtjänst utan godkänd flygläkarundersökning anmäls till försvarets personalansvarsnämnd.

Anmälan lämnades på torsdagen in till personalansvarsnämnden för vidare utredning.

Chefen för Skaraborgs flygflottilj avvaktar nu personalansvarsnämndens utredning av ärendet.