Pilot avstängd

En pilot som tjänstgjort på transport- och specialflygenheten har stängts av med omedelbar verkan, sedan det visat sig att han slarvat med läkarundersökningar en längre tid.

En av Försvarsmaktens G 4:or Foto: Henrik Gebhardt/Försvarsmakten

– Säkerheten är oerhört viktig, därför har jag beslutat att piloten inte får flyga vidare, säger överstelöjtnant Per Danielson, flygchef i Försvarsmakten.

Den 54-årige piloten har tjänstgjort som kapten på en av Försvarsmaktens G 4:or. Sammanlagt har han 3918 flygtimmar bakom sig, det senaste året 300 flygtimmar.

G 4:an transporterar ofta medlemmar ur kungahuset, regeringen och försvarsledningen. Att piloten försummat läkarundersökningarna uppdagades efter ett tillbud i februari i år.

Under en flygning från arabiska halvön mot Sverige med en minister ombord började det plötsligt komma ut rök i passagerarkabinen. Den 54-årige kaptenen förberedde då nödlandning innan personal ombord lyckades dra ut sladden till en DVD-anläggning och därmed få stopp på rökutvecklingen.

I samband med undersökningen efter det tillbudet visade det sig att kaptenen under huvuddelen av de senaste åren formellt sett varit flygmedicinskt underkänd.

Detta efter att han för sent genomfört läkarundersökningar eller – vilket har hänt några år – helt hoppat över dem.

– Det är oacceptabelt att ha piloter som slarvar med sin behörighet på ett sådant sätt, säger Per Danielson.

Skälet till att missförhållandena inte tidigare upptäckts har berott på brister i ledningen av flygtjänsten samt att ansvarsförhållandena till viss del har varit oklara. Ansvarsförhållandena inom flygtjänsten har förtydligats sedan ett år tillbaka då Försvarsmakten blev en flygoperatör i det militära luftfartssystemet.
Försvarsmakten arbetar nu vidare med ytterligare åtgärder i syfte att förhindra en återupprepning.

– Vi har ett väl utvecklat system för att fånga upp den här typen av problem och det systemet har brustit. Vi har infört åtgärder och vi förbereder ytterliggare åtgärder för att förhindra en upprepning, säger Per Danielson.

Ärendet har nu lämnats över till chefen F 7 för eventuell prövning i Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.