På rätt väg i Kosovo

Sverige är med och bidrar till ett alltmer stabilt läge i Kosovo, och det på ett utmärkt sätt. Det kunde en belåten insatschef, generallöjtnant Anders Lindström, konstatera vid ett besök vid den svenska kontingenten i Kosovo, KS 20.

Utvecklingen i Kosovo går åt rätt håll konstaterar Försvarsmaktens insatschef Anders Lindström och chefen för KS 20, överstelöjtnant Torkel Nordwall. Foto: Tomas Johansson/Försvarsmakten
Janos Persson går igenom färdplanen för förmiddagens patrull tillsammans med insatschef Anders Lindström.
Janos Persson går igenom färdplanen för förmiddagens patrull tillsammans med insatschef Anders Lindström. Foto: Tomas Johansson/Försvarsmakten
"Ni stödjer utvecklingen i Kosovo på ett bra sätt", berömde Anders Lindström den svenska kontingenten, KS 20.
"Ni stödjer utvecklingen i Kosovo på ett bra sätt", berömde Anders Lindström den svenska kontingenten, KS 20. Foto: Tomas Johansson/Försvarsmakten
Bakbromsar ska lagas med mycket kärlek, förklarar Ulrik Jönsson för insatschef Anders Lindström.
Bakbromsar ska lagas med mycket kärlek, förklarar Ulrik Jönsson för insatschef Anders Lindström. Foto: Tomas Johansson/Försvarsmakten
Janos Persson går igenom färdplanen för förmiddagens patrull tillsammans med insatschef Anders Lindström. Foto: Tomas Johansson/Försvarsmakten
"Ni stödjer utvecklingen i Kosovo på ett bra sätt", berömde Anders Lindström den svenska kontingenten, KS 20. Foto: Tomas Johansson/Försvarsmakten
Bakbromsar ska lagas med mycket kärlek, förklarar Ulrik Jönsson för insatschef Anders Lindström. Foto: Tomas Johansson/Försvarsmakten

Som Försvarsmaktens insatschef är Anders Lindström ytterst ansvarig för att planera och genomföra alla svenska insatser, både i Sverige och i utlandet. Därför är det också viktigt för honom att regelbundet besöka de olika svenska missionerna. Och han konstaterade att han är nöjd med hur Sverige fungerar i den internationella styrkan i Kosovo.

– Ni är tränade för en hög konfliktnivå, en nivå som ni inte har behövt tillämpa här i Kosovo,nu när utvecklingen går mot ett allt stabilare läge. Samtidigt måste ni vara väl förberedda så länge ni har uppdraget, och det tränar ni för på ett bra sätt, med en bra anda, ordning och reda och hög motivation. Ni har all heder av vad ni har uträttat som förband, sa Anders Lindström till hela den svenska kontingenten som stod uppställd på en vårsolig paradplan.

Uppbyggnad av Kosovo

Direkt efter frukost följde insatschefen med en grupp ur skyttekompaniet på patrull i ett par byar i närheten av campen, och passade även på att tala med några bybor om läget i Kosovo. Han fick sedan också föredragningar från de olika enheter som arbetar med monitorering, rådgivning och mentorskap, allt i syfte att stödja uppbyggnaden av en civil samhällsstruktur i Kosovo. Insatschefen besökte också KFOR:s högkvarter och samtalade med chefen för hela KFOR, general Markus Bentler om läget i Kosovo, om KFOR:s kommande uppgifter och Sveriges bidrag i det arbetet.

KS 20 kommer inom bara några veckor att lämna över till nästa svenska kontingent, KS 21, och Anders Lindström uttryckte sin förhoppning om att så många som möjligt från förbandet så småningom skulle bli anställda eller kontraktsanställda i det nya system som Försvarsmakten nu bygger upp.
– De här vältränade soldaterna är just sådana som vi vill skriva kontrakt med framöver. Soldater likaväl som yrkesofficerare och specialister av olika slag.

Viktiga stödfunktioner

Några av de specialisterna mötte han sedan under sin rundtur bland de olika stödfunktioner som behövs för att en insats ska fungera: förråd, fordonsverkstad och till sist campens egen vårdcentral, Victoria Health station, där han träffade sjukvårdspersonalen.
– Detta är en av de viktigaste funktionerna bakom soldaterna, konstaterade insatschefen, och undrade hur personalen övar och tränar under sin beredskap.
– Det har inte varit så mycket ren sjukvårdstjänst, som tur är, konstaterade Marcus Karlsson, som är chef för sjuktransportgruppen. Men vi har jobbat med att utbilda skyttekompaniet i akut omhändertagande och hjärt-lungräddning – kunskaper som de behöver om det händer något till exempel när de är ute på patrull.
– Vi har ju ständig beredskap, sa sjuksköterskan Madelaine Musakka, och vi övar regelbundet olika moment som trafikolyckor och skjutolyckor.

Alla är nöjda med att ha deltagit i KS 20 och tycker att de fått ny kompetens med sig till arbetet på hemmaplan i den svenska sjukvården, inom medicin såväl som när det gäller kultur och attityder.
Anders Lindström drar plötsligt ut en byrålåda på måfå, och konstaterar nöjt:
– Jaha, här var det också ordning och reda.