Övningen slutar i Göteborg

– När vi går mot Göteborg har vi de här tre alternativen, säger en av officerarna runt bordet. De andra lutar sig fram för att följa vilka vägar han pekar ut och de börjar diskutera broars bredd och bärförmåga. I övningen Brigadstridsledningsövning 10 närmade sig den svenska styrkan fienden i Göteborg.

Försvarsmakten stod uppställda mitt inne i Göteborg. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Linda tyckte övningen motsvarade förväntningarna.
Linda tyckte övningen motsvarade förväntningarna. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Tobias Berndtsson och Rickard Elmgren tyckte att de hade fått se mycket intressant.
Tobias Berndtsson och Rickard Elmgren tyckte att de hade fått se mycket intressant. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Linda tyckte övningen motsvarade förväntningarna. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Tobias Berndtsson och Rickard Elmgren tyckte att de hade fått se mycket intressant. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

I övningen, vars syfte var att öva ledningsförmåga hos staberna på bataljons- och brigadnivå, ledde brigadstaben 15 enheter. Det innebar bland annat att nöta in rutiner, pröva metoder och materiel för att stabens arbete ska fungera. Och att upprätta kontakt med brigadstaben så kommunikationen är i gång, vilket är en av förutsättningarna för att kunna ta emot order och leda sina underställda.

Runt kartan på bordet fortsätter diskussionen och det kommer och går personal. Aktiviteten är hög och de som inte deltar vid bordet sitter och arbetar vid sina olika system. Cheferna följer händelseutvecklingen för att kunna ta rätt beslut.

Utanför tältet råder lugnet. Solen skiner och snön gnistrar. Här och var syns soldater, de flesta tar det rätt lugnt. De har för tillfället gjort sitt jobb men rätt som det är får någon bråttom, strömmen försvann i ett av tälten och det måste fixas.

Soldaterna på platsen var värnpliktiga från ledningsplutonen på P 4. Det är deras arbete att se till att hålla en fungerande stabsplats. De ställer i ordning tält, fixar el, mat, vatten, sovplatser, system för att sköta kommunikation och mycket mer.

– Vi märker inte av vad som sker i ”striden”, säger Linda, en av de värnpliktiga soldaterna. Vår uppgift är att sätt upp en fungerande stabsplats, sedan patrullerar vi området.
Eftersom det var en övning där händelserna skedde virtuellt, en spelgrupp skötte själva händelseutvecklingen, så fanns det inga fysiska fiender och därför blev Lindas och de övrigas uppdrag lugnt när stabsplatsen var på plats och fungerade. 

Göteborgarna fick tillfälle att möta Försvarsmakten. Samtidigt som den svenska styrkan gav order om framåt så rullade Försvarsmakten in i Göteborg. I Bältespännarparken fanns fordon och personal på plats för att kunna svara på frågor.

Arméinspektör Berndt Grundevik fanns på plats i Göteborg. Han tyckte övningen har haft ett bra upplägg och att det har varit ett bra tillfälle att öva vårt nationella försvar.