Övar på att skydda Sverige

Sverige är angripet. I scenariot för övningen har fienden tagit Göteborgs och dess hamn. Sverige skulle här ha satt in sitt försvar – många förband med olika förmågor. I denna övning är det förmågan att leda dessa förband som övas.

Brigadstabens förläggningsplats vid Råda Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Alla funderar på hur rapporten påverka deras respektive område.
Alla funderar på hur rapporten påverka deras respektive område. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Alla funderar på hur rapporten påverka deras respektive område. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Via hamnen i Göteborg håller fienden på att ta in en större styrka. Samtidigt har de skickat styrkor upp mot Skaraborg för att fördröja den svenska styrkans insats. Ute på fälten vid Råda utanför Lidköping, mitt i den soldränkta gnistrande snön, finns det en förläggningsplats.

Ledningscentral

I ett av de resta tälten råder febril aktivitet. En av soldaterna pratar nästan oavbrutet i radio och de andra jobbar antingen vid en dator eller diskuterar med dem omkring sig.

– kort orientering, vi har fått in en underrättelserapport! Alla som sitter runt bordet avslutar tillfälligt det de gör för att lyssna. Efter en kort diskussion tas några snabba beslut och sedan ges nya order via radion. De som sitter runt bordet är de stridsbefäl som bemannar TOC, taktisk operativ central. Här sker det direkta ledningsarbetet. De order som ges går till bataljonsstaberna som ser till att det blir praktisk handling, i det här fallet att slå ner den del av fiendestyrkan som nått Vara.

TOC:en är en del i brigadstaben. Deras order och beslut följer en plan som brigadchefen och hans övriga avdelningar i staben har utarbetat. Brigadstaben är den ledningsnivån för markstridsförband som ska kunna leda styrkor om cirka 5000 soldater. Sverige har två brigadstaber och det är den som till vardags finns i Skövde som nu är insatt för att lösa en fredsframtvingande insats.

Utmaningar som utvärderas

För de som befinner sig i Vara märks ingen större aktivitet. Det finns ingen fiende eller 5000 soldater som bekämpar den. Istället åker det omkring enstaka fordon med personal som pratar i radio. De tar emot de order som kommer från staberna och svarar på dem, svar som kommer från en spelgrupp. Det liknar ett dataspel men där spelgruppen kan ändra förutsättningarna så att staberna får en ordentlig utmaning och prövning av sina system och rutiner. Ett kostnadseffektivt sätt att nöta in rutiner och pröva metoder inför kommande övningar där det kommer finnas soldater med i hela kedjan.

Under tiden finns officerare med som går vid sidan av för att utvärdera arbetet som sker. Under den här övningen följs brigadstabens arbete även av mentorer från Försvarshögskolan. Det är ytterligare ett sätt att kvalitetssäkra arbetet, ett arbete som bygger på krigsvetenskapliga teorier och beprövade erfarenheter.