Ovanligt kall övning

Under två veckor har 322:a underrättelseskvadronen övat spaningstjänst söder om Karlsborg. Bitvis har det varit extrema vädersituationer med temperaturer ner till minus 27 grader och ett snödjup upp till en meter. Detta får ses som exceptionellt i Karlsborg.

Soldat Winsborg badar isvak. Foto: Löjtnant Olsén/K 3/Försvarsmakten
Zetterberg, officer ur underrättelsebataljonen visar hur ett isvaksbad går till och vad man bör tänka på.
Zetterberg, officer ur underrättelsebataljonen visar hur ett isvaksbad går till och vad man bör tänka på. Foto: Löjtnant Olsén/K 3/Försvarsmakten
Soldat Wennerholm under skvadronsövningen.
Soldat Wennerholm under skvadronsövningen. Foto: Löjtnant Olsén/K 3/Försvarsmakten
Zetterberg, officer ur underrättelsebataljonen visar hur ett isvaksbad går till och vad man bör tänka på. Foto: Löjtnant Olsén/K 3/Försvarsmakten
Soldat Wennerholm under skvadronsövningen. Foto: Löjtnant Olsén/K 3/Försvarsmakten

Vätterns placering invid Karlsborg bidrar med fuktiga vindar som förstärker upplevelsen av bister vinter. Vättern har dessutom varit helt belagd med is vilket i genomsnitt endast inträffar vart tionde år.

Underrättelseplutonerna på skvadronen har under veckan genomfört rörlig och fast spaning mot flera olika objekt. Rapporterna har sedan skickats till plutonsstaberna där resultaten sammanställs och analyseras för att sedan skickas vidare till högre chef. Skvadronens underhålls- och ledningspluton har sett till att sambandet fungerat och att drivmedel med mera har distribuerats till plutonerna.

Kyligt dopp

Övningen avslutades med ett isvaksbad för att lära soldaten hur man ska klara av en nödsituation. Många soldater såg med frusna blickar på det kalla vattnet i vaken och bävade för att det snart var deras tur att kliva i. Först i vattnet var officerare som visade hur man kom upp och vad man skulle tänka på efter att ha gått genom isen för att överhuvudtaget överleva.

Efter badet insåg soldaterna att om man bara gjorde som befälet hade utbildat dem så var det inga som helst problem, kroppen är fantastisk på att anpassa sig. På frågan om de skulle vara beredda på att hoppa i igen svarade alla: Givetvis!
 
Skvadronens motto är ”Dold, samband, rapport” och soldaterna har med denna övning bevisat att de kan leva upp till de högt ställda kraven som en soldat från Livregementets husarer förväntas klara av.