Officer i Karlskrona fick varning

En yrkesofficer på Marinbasen i Karlskrona har blivit varnad av Försvarsmaktens personalansvarsnämnd efter att ha tagit privata fotografier under arbetstid och tagit bort fotografier ur ett fotokartotek som tillhör Försvarsmakten.

Officeren har vid sidan av sitt arbete en egen firma där han arbetar som fotograf och artikelförfattare. Bisysslan är godkänd förutsatt att han gör en klar åtskillnad mellan den och sin anställning i Försvarsmakten.

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd anser att tjänsteförseelsen är ringa eftersom yrkesofficeren uppenbarligen missuppfattat vad godkännandet av bisysslan innebär och att rättsläget kan upplevas som svårtolkat. Däremot att han tagit bort fotografier ur ett fotokartotek anses som mer anmärkningsvärt.

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd har även beslutat om löneavdrag för en yrkesofficer vid Luftvärnsregementet som olovligen använt en minibuss och en motorcykel som tillhör Försvarsmakten.