Nya svenskledda styrkehögkvarteret redo att ta över Eunavfor i april

Den utnämnde befälhavaren Jan Thörnqvist och hans multinationella stab har nu genomfört EU:s förberedelsevecka på Eunavfors operativa högkvarter i Northwood i Storbritannien.

Blivande stabsofficerare i Eunavfor styrkehögkvarter lyssnar på en föredragning vid EU Operational Headquarters i Northwood. Från vänster: juridiske rådgivaren örlogskapten Jens Lindborg, operationsledaren kommendörkapten Anders Larsson och samverkansoff Foto: Försvarsmakten
Utnämnde befälhavaren flottiljamiral Jan Thörnqvist omgiven av sin multinationella stab utanför entrén till EU Operational Headquarters i Northwood.
Utnämnde befälhavaren flottiljamiral Jan Thörnqvist omgiven av sin multinationella stab utanför entrén till EU Operational Headquarters i Northwood. Foto: Försvarsmakten
Utnämnde befälhavaren flottiljamiral Jan Thörnqvist omgiven av sin multinationella stab utanför entrén till EU Operational Headquarters i Northwood. Foto: Försvarsmakten

– För första gången har nu huvuddelen av vår stab samlats och dessutom har vi fått ovärderlig input från våra kolleger på det operativa högkvarteret, säger flottiljamiral Jan Thörnqvist, som är styrkans befälhavare.
– Jag och mina medarbetare börjar nu känna oss redo och ser fram emot att ta över styrkan utanför Somalias kust.

26 officerare från åtta EU-länder som ska delta i Eunavfors styrkehögkvarter under våren och sommaren samlades i Northwood för en veckas förberedelser. Förutom att delta i formella genomgångar och utbildning fick de blivande högkvartersmedarbetarna möjligheten att arbeta tillsammans med sina kolleger i den operativa staben. Jan Thörnqvist och hans stabsofficerare blev också utsatta för olika scenarier som diskuterades grundligt i en improviserad stabsövning.

– Det var också värdefullt att få genomföra en videokonferens med nuvarande befälhavaren amiral Gumiero, som nu är ombord på italienska fartyget Etna i Indiska oceanen, tillägger Jan Thörnqvist.

De blivande medarbetarna i styrkehögkvarteret som deltog i förberedelseveckan kom från Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Norge, Spanien och Sverige.

Förberedelserna för det blivande styrkehögkvarteret kommer nu att fortsätta med en ledningsträningsövning i Enköping, under vecka 10. Till denna har kollegerna som var insatta i det förra svenska styrkebidraget, ME 01, hjälpt till att bygga upp ett tänkbart scenario.

Sveriges bidrag till EU Navfor är tvådelat – dels en så kallad ocean patrol vessel (OPV), i form av tidigare min- och ledningsfartyget HMS Carlskrona och dels styrkehögkvarterets ledning, som även är baserad ombord på HMS Carlskrona. Det nu italienskledda högkvarteret överlämnar ansvaret för EU-styrkan utanför Somalia till svenske flottiljamiralen Jan Thörnqvist och hans stab den 14 april.