Nu sätts styrkorna samman

Du som sökt till Nordic Battlegroup eller strategiska reserven får hålla tummarna lite extra den här veckan. Just nu är chefer från hela landet samlade för att ringa runt till de sökande och göra intervjuer. När veckan är slut ska ett nomineringsunderlag vara klart.

Chefer från de olika förbandsdelarna ringer runt till dem som sökt Nordic Battlegroup eller den strategiska reserven. Foto: Sofie Tedenstad/Försvarsmakten
Kristina Lundström från Trängregementet är en av dem som genomfört intervjuer.
Kristina Lundström från Trängregementet är en av dem som genomfört intervjuer. Foto: Sofie Tedenstad/Försvarsmakten
Kristina Lundström från Trängregementet är en av dem som genomfört intervjuer. Foto: Sofie Tedenstad/Försvarsmakten

Telefonerna går varma i Utvecklingscentrums lokaler i Enköping. Drygt 90 personer, huvudsakligen plutonchefer och kompanichefer, från de bemanningsanvariga förbanden är samlade. Frågorna som ställs till de sökande handlar om allt från fysisk status till utbildningsbakgrund. Många olika kompetenser ska hittas - sjukvårdare, skyttesoldater, sambandspersonal och många andra befattningar är alla viktiga för att förbanden ska fungera.

Totalt har 13 845 ansökningar från 5 250 individer inkommit. Under fredagen ska ett huvudsakligt nomineringsunderlag vara klart. Därefter genomförs kompletterande intervjuer. Beslut om anställning fattas och skickas ut preliminärt från och med vecka 18.

För den som inte sökte första gången finns det fortfarande en chans. De platser som inte fylls upp kommer att annonseras ut här på hemsidan.

Anställningen vid strategisk reserv påbörjas under vecka 26 och vid NBG 11 under vecka 28.